Wiadomości

Śląskie służby prasowe podjęły challenge „Oddaj krew, uratuj życie”

Data publikacji 25.12.2020

Zachęcamy do dzielenia się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi - krwią. W ramach kampanii „Nasza Krew, Nasza Ojczyzna” służby prasowe garnizonu śląskiego podjęły wyzwanie w challenge’u „Oddaj krew, Uratuj życie". Policjanci zostali nominowani przez mundurowych z Wydziału Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej. Działania mają na celu promowanie honorowego krwiodawstwa.

Krew jest niezbędna w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki), jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym. By pomóc jednej osobie, potrzebna jest krew od kilku dawców. Niestety nadal jest to lek, którego nie da się wytworzyć, ani zastąpić żadnym innym. Dlatego krew jest bezcennym darem i bardzo ważne jest regularne oddawanie tego drogocennego płynu - by nie zabrakło go dla najbardziej potrzebujących.

Śląscy policjanci od lat zachęcają do oddawania krwi, promując honorowe krwiodawstwo. Współpracujemy więc z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, a pod katowicką komendą wojewódzką regularnie zatrzymuje się mobilny punkt poboru krwi, gdzie każdy chętny może podzielić się cząstką siebie.

Jednak często nadal brakuje krwi dla chorych i ofiar wypadków. Dlatego mundurowi z Klubu Honorowych Dawców Krwi z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zorganizowali challenge "Oddaj krew, Uratuj życie". W ramach akcji nominowani powinni do końca roku oddać honorowo krew. Do wyzwania przystąpiło już wielu policjantów z nominowanych komórek policji, a także mnóstwo przedstawicieli innych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Wśród policjantów nie zabrakło przedstawicieli służb prasowych garnizonu śląskiego, których nominował Wydział Prewencji KWP w Katowicach. Rzecznik prasowy, oficerowie prasowi i policjanci odpowiedzialni w swoich jednostkach za kontakt z przedstawicielami mediów bez wahania w różnych miastach zgłosili się do punktów poboru krwi, gdzie oddali drogocenny płyn. Ponadto jeden z policjantów oddał osocze. Podkom. Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przeszedł zakażenie koronawirusem i wyzdrowiał, w efekcie czego w jego krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami covid-19. Dlatego policjant zgłosił się do centrum krwiodawstwa i oddał osocze.

  • Zdjęcie kolorowe. Policjantka w trakcie pobierania krwi.
  • Zdjęcie kolorowe. Policjant i pracownik centrum krwiodawstwa w trakcie pobierania krwi.
  • Zdjęcie kolorowe. Policjant w trakcie pobierania krwi.
  • Zdjęcie kolorowe. Policjant w trakcie pobierania krwi.
  • Zdjęcie kolorowe. Urządzenie pobierające krew w trakcie pracy.
  • Zdjęcie kolorowe. Policjanci z Zabrza, którzy oddali krew.
Powrót na górę strony