Wiadomości

XVII Bieg im. sierż. Grzegorza Załogi - edycja wirtualna

Data publikacji 09.10.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach każdego roku organizowała Mistrzostwa Polski Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi, które na stałe wpisały się w Kalendarz Imprez Sportowo-Rekreacyjnych Policji. W tym roku, z uwagi na panującą pandemię i zagrożenia związane z zakażeniami koronawirusem, nie ma możliwości organizacji Biegu w tradycyjnej formie. Aby uczcić pamięci sierż. Grzegorza Załogi - policjanta Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony podczas pełnionej działań, podjęto decyzję, że XVII Bieg odbędzie się w formie wirtualnej.

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zawodów w jednakowych warunkach dla wszystkich uczestników w tej edycji biegu nie będzie wyłaniany zwycięzca.

Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas, przy uwzględnieniu terminu w którym bieg ma się odbyć, tj. 18-25 października 2020 r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam reprezentację z kierowanych przez Państwa Jednostek do udziału w mistrzostwach.

Elektroniczne zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są w terminie do 16 października 2020 r. na stronie www.datasport.pl

Uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 20 zł płatne podczas rejestracji, która zostanie przeznaczona na zakup medalu okolicznościowego.

Uczestnicy biegu mogą wysyłać zdjęcia i foto-relacje z biegu na skrzynkę mailową: biegzalogi@osirlazy.pl.

Dodatkowe informacje w sprawie zawodów można uzyskać w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach pod numerami telefonów: resortowy 851 1761, miejski 32 200 1761.

 


 

REGULAMIN
XVII Biegu im. sierż. Grzegorza Załogi – Edycja Wirtualna

 

I. CEL ZAWODÓW

 1. Uczczenie pamięci sierż. Grzegorza Załogi.

 2. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji.

 3. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

 4. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.

   

II. ORGANIZATOR

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Łazach i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniach 18-25 października 2020 r. Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas, przy uwzględnieniu terminu w którym bieg się odbywa, następnie przesyła dane biegu o czym mowa w punkcie V – Pomiar i limit czasu.

 

IV. FORMA ZAWODÓW

 1. Bieg na dystansie 10 000 metrów – Policja, służby mundurowe oraz zawodnicy i zawodniczki OPEN

 2. Nordicwalking na dystansie 10 000 metrów - Policja, służby mundurowe oraz zawodnicy i zawodniczki OPEN

 3. Bieg na dystansie 5 000 metrów – młodzież szkolna

 4. Uczestnictwo w biegu jest jednorazowe. Uczestnik zapisany w jednej konkurencji, nie może stratować w obu.

 

V. POMIAR, LIMIT CZASOWY

 1. Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępna na stronie www.datasport.pl

  Dopuszcza się, także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik należy samodzielnie wczytać w panelu edycji zgłoszenia lub w panelu wyników, w formularzu "dodaj swój wynik"

  (Screeny z zegarków nie będą akceptowane).

 2. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl

 3. Zawodników nie obowiązuje limit czasu, jednak bieg należy odbyć w terminie 18-25 października 2020r.

 4. Nie dopuszcza się przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programem Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane, przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu.

 5. Pokonywana trasa powinna być jak najbardziej wygodna, płaska, utwardzona, gdyż pokonywane wzniesienia czy inne trudności trasy nie będą wpływały na zarejestrowany w wynikach czas. Nie będą stosowane żadne przeliczniki.

 6. Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.

 7. Aplikację można pobrać wcześniej, by z nią trenować.

   

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą uczestniczyć:

 • funkcjonariusze Policji oraz służb mundurowych – udział w biegu nie ma związku ze służbą.

 • osoby nie związane ze służbami mundurowymi – zawodnicy i zawodniczki OPEN.

 • młodzież szkolna z zaproszonych szkół średnich o profilach mundurowych.

 1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadku, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym szkód i strat o charakterze majatkowym).

 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Elektroniczne zgłoszenie do udziału w zawodach przyjmowane są w terminie do 16 października 2020 r. na stronie www.datasport.pl

 2. Nie ma limitu osób startujących w biegu wirtualnym.

 3. Wpisowe wynosi 20 zł płatne podczas rejestracji, które będzie przeznaczone na zakup medalu okolicznościowego.

 4. Z opłaty wpisowej zwolniona jest młodzież szkolna.

 

VIII. NAGRODY

 1. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zawodów w jednakowych warunkach dla wszystkich uczestników biegu, organizator nie będzie wyłani zwycięzcy.

 2. Każdy uczestnik (z wyjątkiem młodzieży szkolnej), który ukończy bieg, otrzyma pamiatkowy medal.

 3. Uczniowie z klas o profilach mundurowych którzy ukończą bieg otrzymają drobny upominek który zostanie przesłany na adres szkoły po upływie terminu przeznaczonego na bieg.

 4. Medale dla osób zgłoszonych w klasyfikacji mundurowej zostaną przesłane na jednostki w których pełnią służbę.

 5. Medale dla osób zgłoszonych w klasyfikacji OPEN zostaną przesłane na adres korespondencyjny podany podczas elektronicznej rejestracji.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.

Powrót na górę strony