Wiadomości

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 30-lecie działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Data publikacji 11.09.2020

Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej połączone z 30-leciem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach. Zebrani uczcili pamięć kilku tysięcy policjantów, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, a jej gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Uroczystości, zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, rozpoczęły się o 13.15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w Miejscu Pamięci Narodowej przy Grobie Policjanta Polskiego. Poprzedziła je uroczysta msza święta w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, koncelebrowana przez Metropolitę Katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.

W obchodach uczestniczyli ponadto: w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Elżbieta Rogowska, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: insp. Mariusz Krzystyniak oraz insp. Artur Bednarek, reprezentujący Wojewodę Śląskiego gen. bryg. w st. spocz. dr Tomasz Miłkowski, reprezentujący Marszałka Województwa Śląskiego płk w st. spocz. Zbigniew Piątek, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba, kierownictwo policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego Mariusz Siembiga, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych, policyjne związki zawodowe i inni zaproszeni goście.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Następnie zebranych gości powitała Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Następnie wręczone zostały medale "Pro Patria", okolicznościowe numizmaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", medal "Stowarzyszenia Generałów Policji RP", który został nadany na sztandar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." oraz monety okolicznościowe NBP "Katyń-Palmiry 1940".

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, który podziękował Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu "Rodzina Policyjna 1939 r." za odkłamywanie historii, edukację i kształtowanie pokolenia młodych Polaków. Komendant nawiązał także do osobistych, tragicznych, wojennych losów swojej rodziny.

W trakcie uroczystości, w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin, modlili się policyjni kapelani. Po apelu pamięci pod pomnikiem zostały zapalone znicze oraz złożone wiązanki kwiatów przez delegacje.

Obchody uświetniła Kompania Honorowa garnizonu śląskiego, która przeprowadziła uroczystą zmianę warty przy Grobie Policjanta Polskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę lektorską policjanci z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach.

Hołd zmarłym i pomordowanym policjantom II RP mundurowi oddali również podczas uroczystości w Ornontowicach w powiecie mikołowskim oraz w Dąbrowie Górniczej.

30 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. zostało utworzone jesienią 1990 roku w Katowicach. Cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie, od 30 lat, to przede wszystkim dawanie świadectwa tragicznych losów grupy zawodowej, jaką stanowiła Policja II RP, która była szczególnie doświadczona podczas II wojny światowej. Inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia był Witold Banaś – pierwszy Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Od 2005 roku stanowisko Prezesa piastowała Maria Nowak, a od 2013 roku Prezesem Stowarzyszenia jest Teresa Bracka.

Odznaczenia

Za swą działalność społeczną Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w dniu 30 września 2007 roku, w trakcie Pielgrzymki Środowisk Policyjnych na Jasną Górę, otrzymało sztandar z rąk Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego. Ponadto Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaczeniem cywilnym – Medalem „Pro Patria” oraz Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

Inicjatywy

Dzięki staraniom Rodziny Policyjnej 1939 r. utworzono Izbę Pamięci, która z czasem przeobraziła się w placówkę muzealną. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. prowadzi projekt edukacyjny dla młodzieży szkolnej pt. Odkrywamy historię: Ostaszków – Twer – Miednoje oraz „Spotkania z Historią” i „Policjanci w służbie historii”. Uczestnicy programów mogą poznać losy funkcjonariuszy Policji II RP w aspekcie Zbrodni Katyńskiej, udziału policjantów w II wojnie światowej oraz II konspiracji po 1945 roku w walce z „sowietyzacją” Polski. Ponadto poznać losy rodzin policyjnych w okresie tzw. „Polski Ludowej”.

Jednym z priorytetowych przedsięwzięć Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjnej 1939 r. była budowa Grobu Policjanta Polskiego – Miejsca Pamięci Narodowej – znajdującego się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W grobie tym złożono ekshumowane w 1991 roku z „dołu śmierci” w Miednoje prochy policjanta II RP, zamordowanego wiosną 1940 roku w Kalininie (obecnie Twer) przez funkcjonariuszy NKWD. Symboliczny pomnik jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż nigdzie na świecie nie ma grobu nieznanego policjanta. Odsłonięcia i poświęcenia Grobu Policjanta Polskiego dokonano 17 września 1993 roku.

Kolejnym ważnym projektem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie była budowa Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, gdzie spoczywa, ponad 6 tys. polskich jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie. Cmentarz został zbudowany dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz ówczesnego rządu RP. Poświęcenie i otwarcie tej wyjątkowej polskiej nekropolii wojennej nastąpiło 2 września 2000 roku.

Stowarzyszenie przyczyniło się również do powstania tablicy „Gloria Victis”, upamiętniającej męczeńską śmierć tysięcy policjantów II RP z rąk NKWD. Została ona odsłonięta we wrześniu 2002 roku – w miejscu szczególnym dla każdego katolika – w częstochowskim sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze.

W całokształt działalności stowarzyszenia wpisują się projekty, które powstały dzięki jego inicjatywie, jak i takie, gdzie stowarzyszenie miało swój współudział: obeliski, tablice pamiątkowe oraz nazwy ulic i placów, stanowiące „policyjne znaki pamięci”, oddające hołd funkcjonariuszom Policji II RP – ofiarom terroru sowieckich komunistów i niemieckich nazistów. Działalność Rodziny Policyjnej 1939 r. nie ogranicza się tylko do województwa śląskiego. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 2000 członków, skupionych w 13 oddziałach na terenie całego kraju. Wolontariusze Stowarzyszenia prowadzą udane przedsięwzięcia z zakresu szerzenia wiedzy o historii Policji II RP i martyrologii jej funkcjonariuszy. Organizowane są sesje naukowe i wystawy historyczne.

Media, publikacje

Z inicjatywy Katowickiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. TVP Katowice zrealizowała film dokumentalny, poświęcony historii Policji Województwa Śląskiego II RP. Po raz pierwszy wyemitował go ogólnopolski kanał TVP 17 grudnia 2010 roku. Należy wspomnieć, także o działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na rynku wydawniczym. Wśród publikacji Stowarzyszenia znalazły się książki, albumy oraz periodyki dotyczące historii Policji II RP, jej funkcjonariuszy oraz ich losu jako Ofiar Mordu Katyńskiego.

O działalności stowarzyszenia opowiedział jego członek - Grzegorz Grześkowiak

 • Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach
 • Policjanci w kościele
 • Poczet Sztandarowy w Katedrze
 • Kompania Honorowa niosąca flagę
 • Róża leżąca na płycie pomnika
 • Kobieta pochylająca się nad pomnikiem
 • Kompania honorowa stojąca na tle budynku KWP w Katowicach
 • Zaproszeni goście siedzący pod zadaszeniem przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi Justyńskiemu
 • Flaga wciągana przez policjantów na maszt
 • Policjanci oddający honory
 • Policjanci oddający honory przez flagą wciąganą na maszt
 • Policjanci w mundurach galowych i maseczkach
 • Policjant podpalający znicz na pomniku
 • Policjant podpalający znicz na pomniku
 • Medal "Stowarzyszenia Generałów Policji RP"
 • Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”
 • Medale "Pro Patria"
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Elżbieta Rogowska
 • Trębacz gra na trąbca.
 • Policyjny lektor na tle budynku KWP w Katowicach
 • Medal "Stowarzyszenia Generałów Policji RP" nadawany na sztandar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."
 • Medal "Stowarzyszenia Generałów Policji RP" nadany na sztandar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."
 • Medal "Stowarzyszenia Generałów Policji RP" nadany na sztandar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."
 • Uroczyste wręczanie odznaczeń
 • Przedstawiciel NBP wręcza monetę okolicznościową wyróżnionemu uczestnikowi uroczystości.
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha przemawia przy mównicy.
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia przy mównicy.
 • Reprezentant Wojewody Śląskiego podczas przemówienia.
 • Wiceprezydent Katowic podczas przemówienia.
 • Przedstawiciel NBP podczas przemówienia.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Policjant odczytuje Apel Pamięci.
 • Kompania honorowa.
 • Orkiestra policyjna.
 • Salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej.
 • Delegacja składa wieńce przed grobem.
 • Kompania honorowa i sztandary.
 • Wieńce na Grobie Policjanta Polskiego.
Powrót na górę strony