Wiadomości

Zacieśnienie współpracy dla poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym

Data publikacji 23.07.2020

Największy w regionie zarządca publicznego transportu zbiorowego, Zarząd Transportu Metropolitarnego zacieśnia współpracę z Policją i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu drogowego. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej w naszym regionie. Dla kierowców autobusów wiąże się to z częstszą kontrolą ich stanu psychofizycznego, wymaganych uprawnień i dokumentów oraz sprawnością pojazdu, którym się poruszają.

Ostatnie zdarzenia w stolicy, gdzie kierowcy komunikacji miejskiej postanowili usiąść za kierownicę autobusów prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających, a następnie spowodowali wypadki, dały sygnał do zwiększenia czujności również w naszym regionie największemu organizatorowi transportu - Zarządowi Transportu Metropolitarnego. Mając na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wszystkich pasażerów korzystających z transportu publicznego na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, zacieśniona zostanie współpraca pomiędzy ZTM, Policją, a WITD. Przełoży się to na zwiększoną liczbą kontroli kierujących miejskimi autobusami. W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzą stan psychofizyczny, uprawnienia, wymagane dokumenty oraz sprawność autokaru.

Przypominamy wszystkim pasażerom, że jeśli w trakcie przemieszczania się autobusem mają wątpliwości co do stanu psychofizycznego jego kierowcy, zawsze należy o tym powiadomić odpowiednie służby.