Wiadomości

Zachęcamy do głosowania w konkursie "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 21.05.2020

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Wybranych przez Państwa policjantów można zgłaszać do konkursu na specjalnych formularzach do 31 maja. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. W ten sposób możecie Państwo wyróżnić mundurowych oraz wyrazić wdzięczność za ich wsparcie i pomoc.

W tym roku zorganizowana została 13. już edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy współpracy z Biurem Prewencji KGP. 

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących, w ocenie społeczeństwa, na szczególne wyróżnienie. Byli to policjanci reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

13. edycja konkursu objęta została honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, sama zaś uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom tej edycji została wpisana w program centralnych obchodów Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” potrwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, organizacja lub instytucja (oczywiście z wyjątkiem Policji). Typowanie kandydatów odbędzie się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Powrót na górę strony