Wiadomości

Odznaczenia i nagrody dla najlepszych policjantów

Data publikacji 12.12.2019

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia odznak ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”. Spotkanie było również okazją do odczytania listów gratulacyjnych, skierowanych przez Komendanta Głównego Policji do nagrodzonych mundurowych za ich osiągnięcia w służbie, a także do wręczenia wyróżnionym policjantom nagród. Odznaki, nagrody i listy gratulacyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński.

W czwartek w Auli im. aspiranta policji województwa śląskiego Jana Kali w obecności kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz listów gratulacyjnych i nagród. Wszystkie wyróżnienia wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą inspektorem Mariuszem Krzystyniakiem.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant” otrzymali: podinsp. Adam Nikolin – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mł. asp. Michał Kuligowski z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Odznaka „Zasłużony Policjant” nadawana jest policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk skierował listy gratulacyjne dla dwóch policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, których profesjonalizm i zdecydowane działanie pozwoliły na zatrzymanie sprawcy zabójstwa kobiety w Siemianowicach Śląskich, oraz do policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w podziękowaniu za odnalezienie zaginionego dziecka.

Natomiast nagrodami motywacyjnymi przyznanymi przez Szefa śląskiego garnizonu policji wyróżnionych zostało 45 policjantek i policjantów służących w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komendach powiatowych i miejskich, a także w katowickim oddziale prewencji. Część nagród przyznano za ujawnienie i zatrzymanie sprawców przestępstw kryminalnych i gospodarczych, takich jak: zatrzymanie sprawcy zabójstwa, zatrzymanie sprawców przestępstw narkotykowych oraz przejęcie dużych ilości środków odurzających i nielegalnej kontrabandy w postaci wyrobów tytoniowych, ustalenie sprawców napadów na placówki bankowe, a także ustalenie i zatrzymanie sprawców oszustw internetowych. Wyróżnienia przyznano także za udzielenie pomocy pokrzywdzonej osobie oraz zatrzymanie sprawcy zdarzenia drogowego na autostradzie A4 oraz za niedopuszczenie do eskalacji konfliktu pseudokibiców podczas zabezpieczenia masowej imprezy sportowej. Generał wyróżnił laureatów konkursów i zawodów oraz policjantów dbających o właściwa oprawę uroczystości państwowych. Doceniona został ponadto aktywny udział oficera prasowego w mediach oraz przygotowanie i realizacja policyjnego spotu profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Zdjęcie kolorowe. Odznaka Brązowa "Zasłużony policjant"
 • Zdjęcie kolorowe. Odznaka Brązowa "Zasłużony policjant"
 • Zdjęcie kolorowe. Poczet sztandarowy wchodzi na aulę. W tle nagrodzeni policjanci
 • Zdjęcie kolorowe. Odczyt decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak składa gratulacje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantce
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak składa gratulacje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak składa gratulacje policjantce
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak składa gratulacje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak składa gratulacje policjantowi
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński przemawia
 • Zdjęcie kolorowe. Kadra kierownicza śląskiego garnizonu policji
 • Zdjęcie kolorowe. Poczet sztandarowy opuszcza aulę. W tle nagrodzeni policjanci
 • Zdjęcie kolorowe. Poczet sztandarowy opuszcza aulę. W tle nagrodzeni policjanci
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński gratuluje policjantowi
Powrót na górę strony