Bądź bezpieczny przez cały rok! - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Bądź bezpieczny przez cały rok!

Policja jako formacja mundurowa stoi na straży bezpieczeństwa obywateli oraz ładu i porządku publicznego. Nasze działania mają różne formy. Patrole, zabezpieczenia, interwencje czy dochodzenia są ważnymi działaniami, będącymi zazwyczaj następstwem popełnionego przestępstwa lub zagrożenia bezpieczeństwa. Ważne więc jest, aby społeczeństwo było gotowe i świadome zagrożeń oraz wiedziało jak im zapobiegać. Właśnie z tego powodu powstał kalendarz, który oprócz swojej oczywistej funkcji, uczy bezpiecznych postaw.

W Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach działa Zespól ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologi, którego odpowiedniki znalazły również swoje miejsce w Wydziałach Prewencji lokalnych komend Policji. Policjanci profilaktycy realizują zadania, które polegają na uświadamianiu i edukowaniu społeczeństwa poprzez organizację spotkań, akcji, kampanii czy programów profilaktycznych.

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej utworzony w Wydziale Prewencji KWP w Katowicach ma za zadanie aktywizować lokalnych policjantów do działania w tematach profilaktyki, ale realizuje również swoje kampanie i akcje wojewódzkie. Prowadząc te działania w ostatnim roku, mundurowi byli inicjatorami i koordynatorami najróżniejszych przedsięwzięć, dotyczących różnych zagadnień m.in. „Moje bezpieczne dziecko”, „Wkraczasz w dorosłość. Wybieraj.” „Dopalacze! Bieg do śmierci.” czy „Dej pozór! Na cyber zagrożenia.” Każde działania realizowane tym roku miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszego społeczeństwa poprzez uświadamianie i edukację.

Niejednokrotnie realizując działania profilaktyczne, mundurowi współpracują, współorganizują i wspierają inne służby oraz instytucje naszego województwa, otrzymując również ich wsparcie przy policyjnych działaniach. Zwieńczeniem całorocznej współpracy różnych instytucji jest projekt pn. „Śląski Kalendarz Profilaktyczny 2020”.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologi Wydziału Prewencji KWP w Katowicach zaproszono współpracujące z Policją podmioty do stworzenia wspólnego projektu kalendarza. Każda strona poświęcona jest innej instytucji naszego województwa, a umieszczone porady profilaktyczne dotyczą większości z aspektów codziennego życia. Dzięki temu minuta poświęcona na ich przeczytanie może znacząco wpłynąć na nasze bezpieczeństwo.
Pomysł opracowania kalendarza powstał w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a realizacją projektu zajął się sierż. sztab. Adam Doleżych, natomiast większość zdjęć wykonała współpracująca z Wydziałem Prewencji Pani fotograf Joanna Tomaszewska.

Śląski Kalendarz Profilaktyczny to podsumowanie tego, czym zajmowali się policjanci w kończącym się roku, ale i pierwszy wkład w propagowanie bezpiecznych postaw w roku 2020.

  • zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy straży leśnej, którzy trafili na jedną ze stron kalendarza profilaktycznego
  • zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy GOPR, którzy trafili na jedną ze stron kalendarza profilaktycznego
  • na zdjęciu samochód Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, który znalazł się na jednej ze stron kalendarza
  • zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy straży granicznej, którzy trafili na jedną ze stron kalendarza profilaktycznego
  • zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy straży ochrony kolei, którzy trafili na jedną ze stron kalendarza profilaktycznego
  • zdjęcie przedstawia kobietę z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, która trafiła na jedną ze stron kalendarza