Policjanci wspólnie z naukowcami na rzecz bezpieczeństwa - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Policjanci wspólnie z naukowcami na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 06.12.2019

W sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas odbyła się „Konferencja BLIŻEJ LUDZI - społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa”. W jej trakcie przybliżona została specyfika działań podejmowanych przez poszczególne grupy zawodowe Policji, ze szczególnym uwzględnieniem służb zajmujących się budowaniem relacji ze społeczeństwem. Poruszono temat współpracy Policji z tymi pionami oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa.

Organizatorami konferencji były: Wyższa Szkoła Humanitas i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Program obejmował szereg zagadnień. Insp. dr Rafał Kochańczyk - Komendant Szkoły Policji w Katowicach, opowiedział o możliwościach i specyfice małych jednostek Policji, czyli posterunków. Prof. dr hab. Bolesław Sprengel z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu opisał, jak ważne są właściwe relacje i umiejętności interpersonalne w pracy operacyjnej Policji. Insp. dr hab. Iwona Klonowska z Komendy Głównej Policji oraz prof. Jadwiga Stawnicka wskazały, jak ważne są społeczno-edukacyjne działania dzielnicowych w społecznościach lokalnych. Następnie Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, poruszył kwestię ważnej funkcji, jaką pełni etos służby. Kolejnym ważnym elementem zaakcentowanym podczas konferencji, było naświetlone przez insp. dr hab. Iwonę Klonowską oraz prof. Jadwigę Stawnicką zagadnienie działania Policji z perspektywy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński opowiedział natomiast o wadze umiejętności interpersonalnych i budowania więzi ze społeczeństwem w pracy rzecznika prasowego Policji. Na koniec insp. Adam Strzebińczyk z KWP w Katowicach opowiedział o doświadczeniach śląskiej Policji w uspołecznianiu działań profilaktycznych.

To kolejna, lecz z pewnością nie ostatnia konferencja, organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Współpraca naukowa, przynosząca wymierne korzyści w postaci podniesienia jakości i skuteczności podejmowanych przez Policję działań, z pewnością będzie kontynuowana na płaszczyźnie naukowej wymiany doświadczeń.

 

zdj WSH

Red. podkom. S. Kepper

 

  • prof Jadwiga Stawnicka
  • insp. dr Rafał Kochańczyk
  • insp.dr hab. Iwona Klonowska
  • prelegent konferencji
  • prelegenci i organizatorzy konferencji
  • podinsp. Adam Strzebińczyk