Wiadomości

Instruktorzy strzelań policyjnych zostali ratownikami

Data publikacji 04.12.2019

Zakończyło się szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla instruktorów strzelań policyjnych. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach a katowicką szkołą policji. Po ukończeniu tego kursu instruktorzy strzelań zostali ratownikami, co stanowi doskonałe przygotowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych przez nich zajęć strzeleckich.

Instruktorzy strzelań policyjnych to ta grupa policjantów, która jest odpowiedzialna za organizację, jak i za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji. W celu jak najlepszego zabezpieczenia poszczególnych szkoleń, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz ze Szkołą Policji w Katowicach zorganizowała doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, po ukończeniu którego instruktorzy strzelań zostali ratownikami.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmował 66 godzin szkolenia, a zajęcia prowadzone były w specjalnie przygotowanych to tego celu salach dydaktycznych Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po ukończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, po zdaniu którego instruktorzy uzyskali na kolejne 3 lata tytuł zawodowy ratownika. Przed upływem tego okresu będą oni musieli podejść do tzw. egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu.

Szkolenie prowadzone było przez ratowników medycznych posiadających stosowne kompetencje do prowadzenia zajęć w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz psychologa. W skład komisji egzaminacyjnej wchodził także lekarz wskazany przez Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji.

 • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
 • Uczestnicy szkolenia opatrują poszkodowanego.
 • Uczestnicy szkolenia opatrują poszkodowanego.
 • Uczestnicy szkolenia opatrują poszkodowanego.
 • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Policjanci podczas szkolenia ćwiczy czynności ratownicze.
 • Policjant podczas ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Policjanci podczas szkolenia.
 • Policjant w trakcie szkolenia ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Policjant ćwiczy wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Uczestnicy szkolenia na grupowym, pamiątkowym zdjęciu
 • Policjanci wykonują czynności z poszkodowanym, w tle radiowóz policyjny.
 • Uczestnicy szkolenia opatrują poszkodowanego.
 • Fragment radiowozu wykorzystany podczas szkolenia.
Powrót na górę strony