Wiadomości

Projekt "Przeciw mowie nienawiści" z udziałem raciborskich policjantów i uczniów

Data publikacji 03.12.2019

Policjanci z Raciborza, wspólnie z nauczycielami i uczniami z kilku raciborskich placówek oświatowych wzięli udział w projekcie "Przeciw mowie nienawiści". Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz przemocy wśród młodzieży. Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, a jego partnerem jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. W projekcie uczestniczył Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodzieży o mowie nienawiści, przemocy wynikającej z nienawiści, nietolerancji oraz kierowaniu się stereotypami. Zadaniem przedsięwzięcia jest również podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak mowa nienawiści. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W listopadzie raciborscy policjanci wspólnie z nauczycielami i uczniami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i 2 w Raciborzu wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Przeciw mowie nienawiści". Przedsięwzięcie polegało na udziale policjantów, uczniów i nauczycieli w warsztatach na terenie Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Z pewnością obecność w takim miejscu skłania każdego odwiedzającego do refleksji nad wartością i poszanowaniem praw człowieka, w tym tego najważniejszego – prawa do życia.

Następnie w Centrum Żydowskim odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat negatywnych zjawisk społecznych, takich jak dyskryminacja, nietolerancja, kierowanie się stereotypami i hejt w Internecie.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego trenera. Podczas pracy indywidualnej i grupowej zwrócono uwagę, jak uprzedzenia wpływają na postrzeganie innych grup społecznych i czym jest oraz jakie skutki może mieć stosowanie mowy nienawiści.

Warsztaty miały na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele zła może wyrządzić na pozór „niewinna” mowa nienawiści czy nietolerancja. Projekt propagował postawy związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na akty przemocy i nienawiści wobec drugiego człowieka. Z pewnością każdy uczestnik warsztatów wyniósł z nich coś dla siebie.

  • Raciborscy uczniowie podczas zwiedzania Muzeum w Oświęcimiu
  • Raciborscy Policjanci w trakcie warsztatów w Oświęcimiu
  • Uczniowie szkół z Raciborza w Oświęcimiu w trakcie realizacji projektu dotyczącego mowy nienawiści
  • Uczniowie szkół z Raciborza w Oświęcimiu w trakcie realizacji projektu dotyczącego mowy nienawiści
  • Raciborscy policjanci wspólnie z uczniami raciborskich szkół średnich zwiedzają obóz w Oświęcimiu
  • Uczniowie uczestniczą w warsztatach w temacie mowy nienawiści
  • Uczniowie uczestniczą w warsztatach w temacie mowy nienawiści