Wiadomości

Konferencja „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”

Data publikacji 30.11.2019

Wydział Prewencji KWP w Katowicach, we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Katowicach, zorganizował kolejną konferencję szkoleniową pt. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”. W wydarzeniu uczestniczyło 120 osób, głównie przedstawiciele oświaty - psycholodzy i pedagodzy ze Śląska. Celem konferencji było przedstawienie zagrożeń wynikających z sięgania przez młodzież po narkotyki i dopalacze. W trakcie konferencji zaprezentowano spot filmowy w ramach kampanii MSWiA pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Uczestnicy spotkania - przedstawiciele oświaty oraz zaproszeni goście, a także prelegenci spotkali się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Konferencja została zorganizowana w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 oraz kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Prelegenci poruszyli takie tematy, jak:

  • Nadzór nad środkami zastępczymi w świetle nowych regulacji prawnych – Pani Arleta Mrugała – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.
  • Współdziałanie z Policją w sytuacji ujawnienia małoletniego mającego kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zasady współpracy Szkoły z Policją – mł. asp. Ewelina Stępień-Hajda - Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
  • Współdziałanie z Pogotowiem Ratunkowym w sytuacji ujawnienia małoletniego będącego pod wpływem substancji psychoaktywnych – Pan Michał Kucap – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
  • Realizacja programu profilaktyki FRED GOES NET we współpracy międzyinstytucjonalnej – Pani Barbara Szczyrba-Maroń – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach.

W trakcie konferencji zaprezentowano spot filmowy w ramach kampanii MSWiA pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia prowadzących konferencję
  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia prowadzących konferencję
  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia prowadzących konferencję
  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia prowadzących konferencję
  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji
  • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia prowadzących konferencję