Nowy zastępca komendanta w Bieruniu - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Nowy zastępca komendanta w Bieruniu

Data publikacji 29.11.2019

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu. Funkcję tę od 1 grudnia obejmie podinsp. Jarosław Dziendziel, dotychczas pełniący służbę w tyskiej jednostce. Rozkaz personalny wręczył oficerowi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Dzisiejsza uroczystość związana była ze zmianą na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach delegował podinsp. Jarosława Dziendziela – dotychczasowego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach do czasowego pełnienia służby w bieruńskiej jednostce i powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu od dnia 1 grudnia br.

Rozkazy podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, a wręczył go Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji iw Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. W uroczystości udział wziął także szef bieruńskiej jednostki insp. Sławomir Sałbut.

  • Mł. insp. Sławomir Zynek – Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszowi Krzystyniakowi.
  • Mł. insp. Sławomir Zynek – Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odczytuje rozkaz personalny.
  • Teczka
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wręcza rozkaz podinsp. Jarosławowi Dziendzielowi.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wręcza rozkaz podinsp. Jarosławowi Dziendzielowi.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak gratuluje podinsp. Jarosławowi Dziendzielowi.