Tworzą Policję, choć nie noszą munduru... - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Tworzą Policję, choć nie noszą munduru...

Data publikacji 15.11.2019

11 listopada to szczególna data, nie tylko ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego samego dnia obchodzimy Dzień Służby Cywilnej, podkreślając tym samym znaczenie roli służby cywilnej i administracji państwowej. Z tej okazji katowicka rotunda gościła dzisiaj pracowników cywilnych, którzy odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego medale i listy gratulacyjne. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali również policjanci naszego garnizonu.

11 listopada 1918 roku, to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy też Polska zaczęła odbudowę niepodległej struktury państwowości także w administracji. Pierwszym tego rezultatem było rozpoczęcie działalności przez służbę cywilną. Prężnie działająca administracja rządowa jest sercem i mechanizmem funkcjonowania niepodległego państwa. Obecnie korpus służby cywilnej zasila szeregi większości instytucji państwowych. Święto Służby Cywilnej obchodzone jest od 2000 roku, a przypada 11 listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości. 

„Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

(Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, Dz.U.R.P. nr 21 poz. 164).

W województwie śląskim obok służby pełnionej przez funkcjonariuszy – mundurowych, policyjne szeregi zasila także 1200 pracowników cywilnych – członków korpusu służby cywilnej, przy czym w samej Komendzie Wojewódzkiej Policji pracuje 398 osób. Ponadto, cały garnizon śląski liczy 889 pracowników cywilnych. Osoby te są zatrudnione na różnych stanowiskach pracy, w wielu dziedzinach, począwszy od pracowników administracyjno-biurowych, na specjalistach ds. finansów, zamówień publicznych czy teleinformatyki kończąc. To właśnie pracownicy cywilni, obok policjantek i policjantów, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie policyjnej formacji. Dbanie o należyty obieg dokumentów, wyposażenie jednostek oraz policjantów w odpowiedni sprzęt, finanse i sprawy kadrowe, to zaledwie kilka najważniejszych zadań, jakie rzetelnie wykonują na co dzień. Obowiązki te wymagają od pracowników cywilnych zaangażowania, stałego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania doświadczenia o nowe umiejętności, co sumiennie realizują. Dzięki ich codziennej, solidnej i ciężkiej pracy, Policja jest postrzegana jako instytucja profesjonalna, nowoczesna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka. 

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się dzisiaj uroczysta akademia z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą insp. Arturem Bednarkiem. Przybyli również: Dyrektor Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, która reprezentowała Wojewodę Śląskiego, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Naczelnika Wydziału w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Michał Pudło.

Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić cywilnych pracowników Policji, którzy, choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania policji. Nadinspektor dr Krzysztof Justyński wręczył listy gratulacyjne 67 pracownikom Policji. Specjalnie uhonorowania otrzymały również trzy osoby. Bożena Gibas oraz Ilona Frączek postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, zostały odznaczone złotymi Medalami za Długoletnią Służbę. Natomiast Elżbieta Bukowska, za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

Komendant Wojewódzki Policji skierował życzenia i podziękowania do wszystkich pracowników służby cywilnej za profesjonalizm w działaniu na rzecz Policji. Podkreślił również, że to oni, obok mundurowych, poprzez ciężką pracę poprawiają skuteczność działań naszej formacji, budując jej profesjonalizm.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wyróżnienia medalami resortowymi oraz odznaczeniami państwowymi policjantów. W imieniu Wojewody Śląskiego, odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Medali za Długoletnią Służbę, 11 policjantom wręczyła Dyrektor Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wręczył 14 policjantom Odznaki "Zasłużony Policjant" nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za osiągnięcia w realizacji spraw służbowych, a w szczególności dotyczących przestępczości narkotykowej, przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz przestępczości pseudokibiców, a także w związku z uratowaniem czyjegoś życia lub zdrowia, wyróżnionych zostało 31 policjantów. Wśród nich był st. sierż. Tomasz Chudaszek z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, który otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pamiątkową tabliczkę w podziękowaniu za wzorowe realizowanie obowiązków służbowych oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi z narażeniem własnego życia i zdrowia. 

Doceniono również 18 mundurowych za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Podczas ceremonii wręczone zostały rozkazy personalne policjantom zajmującym stanowiska kierownicze w naszym garnizonie:

 • mł. insp. Dariusz Zajda został przeniesiony z urzędu do pełnienia dalszej służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji z dniem 16 listopada br.;
 • mł. insp. Paweł Kopernik został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu z dniem 16 listopada br.;
 • podinsp. Jacek Nowak został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu z dniem 16 listopada br.;
 • nadkom. Tomasz Hynek został przeniesiony z urzędu do pełnienia dalszej służby w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju i powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji z dniem 16 listopada br.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Dla wszystkich zgromadzonych wystąpiła Orkiestra KWP w Katowicach, której muzycy dali koncert dla zebranych gości.

 

 • Zdjęcie kolorowe. Wyróżnienia wręczane podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Wyróżnienia wręczane podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Wyróżnienia wręczane podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Wyróżnienia wręczane podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Orkiestra policyjna oraz policyjny lektor uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Rozpoczęcie uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Zdjęcie kolorowe. Rozpoczęcie uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Zdjęcie kolorowe. Rozpoczęcie uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Zdjęcie kolorowe. Dyrektor Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą insp. Arturem Bednarkiem
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek oraz Zastępca Naczelnika Wydziału w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Michał Pudło.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny policjant zapowiadający wręczenie wyróżnień oraz policyjna orkiestra
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny policjant zapowiadający wręczenie wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia wyróżnień
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia rozkazów personalnych policjantom zajmującym stanowiska kierownicze
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia rozkazów personalnych policjantom zajmującym stanowiska kierownicze
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia rozkazów personalnych policjantom zajmującym stanowiska kierownicze
 • Zdjęcie kolorowe. Ceremonia wręczenia rozkazów personalnych policjantom zajmującym stanowiska kierownicze
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Zakończenie wręczania wyróżnień. Poczet sztandarowy wyprowadza sztandar KWP Katowice z auli
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.
 • Zdjęcie kolorowe. Część artystyczna uroczystości.