Wiadomości

Konferencja „Dopalacze. Bieg do śmierci!” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Data publikacji 08.11.2019

Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, zorganizowali kolejną z cyklu konferencji „Dopalacze. Bieg do śmierci!”. Tym razem odbyła się ona na terenie Wydziału Nauk Farmakologicznych ŚUM w Sosnowcu. W przedsięwzięciu udział wzięła kadra kierownicza Wydziału Prewencji KWP w Katowicach oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także wykładowcy akademiccy i najważniejsza na tym spotkaniu - młodzież studencka.

Projekt „Dopalacze. Bieg go śmierci!!”, realizowany w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki & Dopalacze Zabijają”, zakłada organizację w powiatach województwa śląskiego cyklu konferencji, których celem głównym tematem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. Odbiorcami przekazywanej wiedzy jest młodzież szkolna, studencka oraz pedagodzy i wykładowcy. W ramach tego przedsięwzięcia Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przygotował adresowany do młodzieży spot profilaktyczny, przestrzegający przed zażywaniem środków odurzających.

Konferencję, która odbyła się we wtorek 5 listopada na terenie Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadził inicjator i koordynator projektu - sierż. sztab. Adam Doleżych z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach. Prelegentami byli natomiast: st. sierż. Marlena Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku - zajmująca się zagadnieniami profilaktyki społecznej, nieletnich i patologi oraz Karolina Rakocz - terapeuta i kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie.

Wykłady ekspertów miały ukazać uczestnikom konferencji temat używek od nowej strony. Poza zasadniczą wiedzą przekazaną przez policjantkę, poruszony został także ważny i pomijany często aspekt psychologiczny. Pani Karolina Rakocz zwróciła uwagę odbiorców na konieczność poznania własnej wartości oraz wiary w siebie i otaczających nas ludzi, jako sposobów na unikanie sięgania po substytuty w postaci używek.

W trakcie konferencji głos zabrali również przedstawiciele organizatora i uczelni: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Sosnowcu oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Marcin Budzich.

Podsumowaniem konferencji była projekcja filmu „Mój piękny syn.”, opowiadającego historię rodziny walczącej z uzależnieniem młodego człowieka. Film wywołuje różne emocje wśród odbiorców, jednak wspólną z nich jest zazwyczaj smutek i zaduma, skłaniające do rozważań na temat własnego życia oraz tego, jak w nim postępujemy.

W ramach projektu przewidziano organizację kolejnych konferencji we wszystkich szkołach i uczelniach województwa śląskiego, aby dotrzeć z przekazem do każdego z młodych mieszkańców naszej aglomeracji.

Kolejnymi powiatami, gdzie zostaną zorganizowane konferencje w listopadzie i grudniu, są Mikołów i Kłobuck.

  • Studenci na widowni podczas konferencji
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Marcin Budzich wygłasza przemówienie podczas konferencji
  • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Sosnowcu  i sierż. sztab. Adam Doleżych z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wygłaszają przemówienie podczas konferencji.
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Marcin Budzich i st. sierż. Marlena Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji
w Kłobucku siedzący na widowni wśród młodzieży podczas konferencji.
  • st. sierż. Marlena Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wygłasza przemówienie podczas konferencji.
  • Sierż. sztab. Adam Doleżych z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wygłasza przemówienie podczas konferencji.