Wiadomości

Już od 100 lat... Policję tworzą ludzie... Ludzie docierający wszędzie tam, gdzie są potrzebni, by chronić i pomagać. Twórzmy ją razem...

Data publikacji 27.08.2019

Polska Policja ma już 100 lat. Przez ten czas zmieniło się wiele – struktura organizacyjna, zadania, umundurowanie, infrastruktura, wyposażenie, sprzęt, system szkolenia. Niezmienne, od lat, pozostaje to, że Policję tworzą ludzie szanujący i kultywujący tradycje i idee formacji, wierni rocie składanego ślubowania, z oddaniem i pasją służący społeczeństwu, gotowi oddać swe życie i zdrowie w obronie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ludzie posiadający różnorodne wykształcenie, stale podnoszący kwalifikacje i doskonalący się zawodowo. Przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji. Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem!

 

Ładowanie odtwarzacza...