Wiadomości

Posterunek Policji w Wilkowicach uroczyście otwarty

Data publikacji 14.06.2019

Wczoraj o godz. 13.00 odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Wilkowicach. Przywracanie posterunków to przywracanie poczucia bezpieczeństwa. Obok programu Dzielnicowy bliżej nas, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja komenda to jeden z filarów budowania tzw. "Policji środowiskowej" - Policji która służy i pomaga. Policji, która cieszy się największym zaufaniem od lat

Wczoraj odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Wilkowicach. W uroczystościach uczestniczyli, m.in. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. dr Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z zastępcą insp. Piotrem Kucią, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego Michał Fijałkowski-Gwizdała oraz Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek. Wśród gości byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwo, przedstawiciele mediów, kadra kierownicza bielskiego garnizonu, jednostek Policji Jaworzna, Żywca i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz mieszkańcy Wilkowic.

Zaproszonych gości powitał Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk, który podkreślił, że to już trzeci po Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i Komisariacie Policji w Szczyrku obiekt, który zostaje otwarty w przeciągu ostatniego roku.

Następnie odbyło się symboliczne przekazanie klucza kierownikowi posterunku mł. asp. Sławomirowi Grzesiukowi i poświęcenie jednostki przez policyjnych kapelanów ks. dra. Karola Mozora i ks. Marka Twardzika oraz ks. proboszcza Franciszka Kuligę z miejscowej parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła.

Podczas wystąpień Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji oraz Komendant Wojewódzki wskazywali, jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne. Odtwarzanie posterunków jest jednym z elementów uspołeczniania Policji, przywracania jej społeczności – przede wszystkim tej lokalnej, ułatwianie dostępu do Policji. Jest to obok programu „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda” jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa publicznego i zaufania obywateli do organów Państwa.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podziękował kierownictwu śląskiego garnizonu za modelową współpracę i zapewnił o wsparciu dla Policji oraz wspólnym poczuciu odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego – zarówno w dużych aglomeracjach, jak również w miejscowościach takich jak Gmina Wilkowice.

Wójt Wilkowic Janusz Zemanek wyraził zadowolenie z tego, że po 21 latach Policja wraca do Wilkowic i będzie miała tutaj swoją siedzibę. Zapewnił kierownika i załogę posterunku o swoim wsparciu i woli współpracy.

Dzięki wsparciu finansowemu władz gminy kadencji 2014 – 2018; ówczesnego Wójta i Rady Gminy policjanci mają do dyspozycji pojazd służbowy marki Opel Astra, który został zaprezentowany przy okazji wczorajszej uroczystości.

Posterunek Policji w Wilkowicach, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i regionu o wartości blisko 1,5 mln zł i głos społeczeństwa, które sygnalizowało taką potrzebę podczas licznych konsultacji i debat społecznych. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska oraz Gminy Wilkowice. Posterunek zlokalizowany jest w centrum miejscowości przy ul. Parkowej 2, w pobliżu Urzędu Gminy w Wilkowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w pobliżu węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S-1. Jego położenie pozwala na wygodny dojazd kierującym, jak również mieszkańcom korzystającym z komunikacji publicznej. Lokalizacja w sąsiedztwie magistratu i ośrodka pomocy społecznej pozwoli policjantom lepiej i sprawniej współpracować z administracją gminy, szczególnie w sprawach wymagających interdyscyplinarnych działań służb gminnych i Policji. Dla mieszkańców to istotne ułatwienie w dostępie do Policji, gdyż wcześniej musieli dojeżdżać do komisariatu w Szczyrku.

W posterunku służą dwaj dzielnicowi - asp.szt. Rafał Semik, któremu został powierzony rejon służbowy Bystrej i Mesznej oraz mł.asp. Marek Krawiec z rejonem służbowym w Wilkowicach. Służby patrolowo-interwencyjne realizuje czterech policjantów z drużyny patrolowej. Służbą policjantów zarządza kierownik posterunku mł. asp. Sławomir Grzesiuk, policjant z wieloletnim doświadczeniem, który wcześniej był starszym dzielnicowym w Komisariacie II Policji w Bielsku-Białej.

Służby w posterunku odbywają się codziennie, na trzech zmianach. Wilkowiccy policjanci są wspierani przez Zespół Patrolowy z Komisariatu Policji w Szczyrku, pod który służbowo podlega posterunek. Policjanci ze Szczyrku będą zapewniali ciągłość służby pod nieobecność wilkowickich stróżów prawa. Komisariat Policji w Szczyrku zapewnia również obsługę zespołu kryminalnego. Godziny pracy kierownika i dzielnicowych są dostosowywane do potrzeb mieszkańców tak, aby posterunek, jak najlepiej zaspokajał potrzeby mieszkańców i władz samorządowych.

Na terenie gminy Wilkowice funkcjonował Komisariat Policji, który został zlikwidowany 20.12.1998 roku. W związku z funkcjonowaniem programu odtwarzania posterunków jako elementu budowania tzw. policji środowiskowej (obok Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu "Dzielnicowy bliżej nas", aplikacji Moja Komenda) mieszkańcy postanowili za pośrednictwem swoich władz samorządowych podjąć wysiłek odtworzenia jednostki Policji na terenie swojej gminy. Było to podyktowane przede wszystkim rozwojem gminy w ostatnich latach, rozbudową terenów przemysłowych, postępującą urbanizacją gminy, napływem ludności oraz rozrostem infrastruktury drogowej przebiegającej przez miejscowość. Podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ze społecznością lokalną i radnymi Gminy Wilkowice z inicjatywy radnych podjęto formalne starania o utworzenie posterunku Policji. W dniu 22 lutego 2017 roku uzyskano zgodę na opracowanie programu inwestycji budowy nowej siedziby posterunku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, a już następnego dnia zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice – Mieczysławem Rączka a Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Piotrem Kucią, dotyczące przekazania Policji środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach. Działka nr 3301/9 pod budowę posterunku została przekazana przez gminę Wilkowice. Plac budowy przekazano w dniu 03.11.2017 r. , natomiast prace rozpoczęto 13.11.2017 roku. 5 czerwca 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a od 10 czerwca służą w nim policjanci i jest on dostępny dla interesantów.

 • na zdjęciu policjant przed złożeniem meldunku oraz zaproszeni goście
 • na zdjęciu policjant składający meldunek komendantowi wojewódzkiemu policji oraz osoby biorące udział w uroczystości
 • zdjęcie przedstawia przemawiającego wojewodę śląskiego, w tle znajdują się pozostałe osoby biorące udział w uroczystości
 • zdjęcie przedstawia przemawiającego wojewodę śląskiego, w tle znajdują się pozostałe osoby biorące udział w uroczystości
 • na zdjęciu policjanci prowadzący uroczystość oraz oznakowany radiowóz zaparkowany przed wejściem nowego posterunku
 • na zdjęciu trębacz oraz dwaj policjanci prowadzący uroczystość
 • na zdjęciu komendant bielskiej komendy podczas przemówienia
 • na zdjęciu umundurowani policjanci biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu komendant bielskiej komendy podczas przemówienia
 • na zdjęciu księża, policjanci i pozostałe osoby biorące udział w uroczystości
 • na zdjęciu policjantka trzymająca w dłoniach teczkę z napisem Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu oznakowany radiowóz zaparkowany przed posterunkiem oraz policjanci prowadzący uroczystość
 • na zdjęciu policjantka podczas przemówienia oraz policjanci biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu policjantka podczas przemówienia, policyjny radiowóz oraz policjanci biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu komendant katowickiej komendy wojewódzkiej podczas przemówienia
 • na zdjęciu policjanci, księża oraz pozostali goście biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu przedstawiciele kierownictwa śląskiej policji, wojewoda śląski, przedstawicielka z komendy głównej oraz goście biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu dwie umundurowane policjantki zabezpieczające uroczystość
 • na zdjęciu księża przed wejściem do posterunku
 • na zdjęciu księża podczas święcenia budynku posterunku
 • na zdjęciu wojewoda śląski podczas przemówienia
 • na zdjęciu policyjny radiowóz oraz przemawiający wojewoda śląski
 • na zdjęciu policjanci biorący udział w uroczystości
 • na zdjęciu wojewoda śląski oraz szef śląskich policjantów przekazujący symboliczny klucz kierownikowi posterunku
 • na zdjęciu kierownik posterunku z symbolicznym kluczem
 • na zdjęciu komendant katowickiej komendy wojewódzkiej udzielający wywiadu dla telewizji
 • na zdjęciu szef śląskich policjantów podczas pamiątkowego zdjęcia z uczestnikami uroczystości
 • Policjantka i chłopak na wózku inwalidzkim zwiedzają posterunek policji.
 • Policjantki stoją przed posterunkiem z niepełnosprawnym mężczyzną i jego matką.
 • Trzech policjantów stoi razem z niepełnosprawnym chłopakiem na wózku.

Opis filmu: Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Wilkowicach 13 czerwca 2019 roku.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.83 MB)

Powrót na górę strony