Wiadomości

Pierwszy dzień zmagań o tytuł „Policjanta Roku Ruchu Drogowego” na Śląsku

Data publikacji 12.06.2019

Dziś na terenie Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach rozpoczęły się 3-dniowe zmagania policjantów o tytuł „Policjanta Roku Ruchu Drogowego” na Śląsku. W Konkursie bierze udział 33 najlepszych mundurowych śląskiej drogówki. Pierwszego dnia policjanci rywalizowali w konkurencji jazdy sprawnościowej motocyklem oraz samochodem po wyznaczonym torze. Zwycięzcy zmagań wojewódzkich wezmą udział w XXXII Ogólnopolskiej Edycji Konkursu, który odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

XXXII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego” odbędzie się we wrześniu w Warszawie. W turnieju udział weźmie, dwóch najlepszych policjantów ruchu drogowego ze Śląska. Wyłoni ich Konkurs Wojewódzki, którego główna część rozpoczęła się dziś na terenie Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Patronat honorowy, nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W zmaganiach udział bierze 33 najlepszych mundurowych ze wszystkich komend miejskich i powiatowych woj. śląskiego oraz Komisariatu Autostradowego Policji. 22 maja we wspomnianych wcześniej jednostkach policji, przeprowadzono test wiedzy, którego wyniki były jednym z kryteriów, wyłonienia najwszechstronniejszych policjantów do udziału w Konkursie Wojewódzkim.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego katowickiej komendy wojewódzkiej nadkom. Sławomir Zagrobelny, który przywitał uczestników oraz towarzyszących im naczelników komórek ruchu drogowego woj. śląskiego. W otwarciu konkursu uczestniczyli również sędziowie zawodów, w tym główny sędzia podinsp. Mariusz Katolik z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Komendant Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach nadkom. Adam Knopik.

Dzisiejsza rywalizacja policjantów składała się z dwóch konkurencji: jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym oraz samochodem osobowym. Na terenie Komisariatu Autostradowego Policji przygotowano specjalny tor. Zadaniem każdego z mundurowych było manewrowanie motocyklem i radiowozem pomiędzy rozstawionymi pachołkami. W konkurencjach liczył się czas pokonania toru, a także perfekcyjny przejazd. Najechanie lub potrącenie pachołka, wyjechanie poza wyznaczony tor jazdy oraz opuszczenie przeszkody lub podparcie się przez kierującego skutkowało doliczeniem karnych sekund. Również pogoda dawała się we znaki zawodnikom-słońce i temperatura przekraczająca 35 stopni Celsjusza, nie ułatwiały skoncentrowaniu się na technicznych aspektach pokonywania kolejnych przeszkód na torze.

Przed policjantami jeszcze 2 dni rywalizacji składającej się z następujących konkurencji: test ze znajomości przepisów, strzelanie z broni służbowej z dobiegu i kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu. Wszystkich mundurowych czeka także sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

14 czerwca, po zakończeniu ostatniej części zmagań, na auli Szkoły Policji w Katowicach odbędzie się uroczyste zakończenie XXXII Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego”. Nastąpi wtedy ogłoszenie wyników turnieju oraz wręczenie nagród pieniężnych i rzeczowych jego zwycięzcom. Na najlepszego policjanta ruchu drogowego woj. śląskiego czeka m.in. motorower Junak 902, który ufundowali Marszałek Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Mirosław Grzywa.

 • Uroczyste rozpoczęcie Konkursu, widoczni uczestnicy
 • Uroczyste rozpoczęcie Konkursu, widoczni uczestnicy
 • Zapoznawanie uczestników z wyznaczoną trasą dla samochodu
 • Zapoznawanie uczestników z wyznaczoną trasą dla samochodu
 • Uczestnicy zapoznają się z torem dla samochodu
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa samochodem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa samochodem
 • Konkurencja jazda sprawnościowa motocyklem
 • Policyjny motocykl oraz radiowozy
Powrót na górę strony