Wiadomości

Bezpieczny Przejazd – wspólne działania zabrzańskich policjantów z SOK

Data publikacji 17.05.2019

Policjanci zabrzańskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami SOK prowadzili działania „Bezpieczny Przejazd”. W trakcie działań czuwali nad bezpieczeństwem i promowali właściwe zachowania w obrębie kolejowych przejazdów, a także miejsc gdzie przechodzenie przez tory jest niedozwolone. Mundurowi rozmawiali z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi o zagrożeniach związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych.

W ostatnim czasie na terenie kraju doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków na przejazdach kolejowych. Aby wzmóc bezpieczeństwo w tym zakresie, policjanci zabrzańskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei prowadzili kontrole w rejonie przejazdów kolejowych. Celem działań jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych oraz terenach kolejowych. W trakcie kontroli prowadzili rozmowy instruktażowe z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. Mundurowi zapowiedzieli kolejne akcje, w których kontrolowane będą przejazdy, a także „dzikie przejścia”, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich uczestników ruchu. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Wszyscy mamy na to realny wpływ. Na stronie internetowej „Bezpieczny Przejazd” w zakładce „Zgłoś usterkę” można zgłosić usterkę na przejeździe lub „dzikie przejście”.

A jak być bezpiecznym na przejeździe kolejowym ukazują filmy przygotowane przez PKP.