III. TURNIEJ ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

III. TURNIEJ ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Data publikacji 15.05.2019

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rywalizują w Słupsku policjanci z Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Trzydniową rywalizacja w słupskiej Szkole Policji to największe w Polsce, cykliczne policyjne zawody. Garnizon śląski reprezentują policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie.

III. Turniej Oddziałów Prewencji odbywa się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane są konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji. Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.

Tradycją Turnieju Oddziałów Prewencji jest organizacja w dniu poprzedzającym zmagania dwóch konkurencji integracyjnych. Zmagania te mają na celu wzajemne poznanie się policjantów, a także danie przedsmaku czekającej ich rywalizacji. Udział w tych zmaganiach biorą zawsze dowódcy oddziałów i pododdziałów oraz kilkuosobowa reprezentacja policjantów z każdego garnizonu. Garnizon śląski reprezentują policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie.

W tym roku dowódcy oddziałów rywalizowali ze sobą na torze przeszkód zakończonym składaniem rozłożonej na części jednostki broni. Policjanci natomiast, w kilkuosobowych grupach, musieli w jak najkrótszym czasie założyć indywidualne wyposażenie ochronne Pododdziału Zwartego Policji.

Wtorek był pierwszym pełnym dniem rywalizacji i był dla uczestników niezwykle intensywny. We wtorek rozgrywane były trzy konkurencje: strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy, bieg crossowy oraz taktyka działania pododdziału zwartego.

Środa jest drugim dniem turniejowych zmagań. Od wczesnych godzin porannych policjanci rywalizują w lasach wokół Słupska z wykorzystaniem lokalizatorów GPS prowadząc "Marsz taktyczny". Zadaniem każdego z 17 pododdziałów jest przemieszczenie się marszem taktycznym z wykorzystaniem odpowiednich szyków, dostosowanych do zastanej sytuacji, przez teren otwarty z punktu startu poprzez kolejne oznaczone jako "way points" do punktu kończącego. Policjanci ubrani są w umundurowanie ćwiczebne, kamizelki kuloodporne plate carrier, hełmy kevlarowe, broń długą, radiostacje nasobne i lokalizatory GPS. Kolejna dyscyplina w tym dniu to "Policyjni siłacze". W trakcie konkurencji policjanci zaliczają cztery próby siłowe w jak najkrótszym czasie. Próby posiadają nazwy charakteryzujące dane działanie: „przemieszczanie pojazdu”, „lektyka”, „przetaczanie opon”, „spacer dowódcy drużyny”. Policjanci przystępują do konkurencji w umundurowaniu ćwiczebnym z wyposażeniem jak do działań w pododdziale zwartym, tj.: kask przeciwuderzeniowy z kompatybilną maską przeciwgazową, kamizelka przeciwuderzeniową z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze nóg, ochraniacze ud i rękawice przeciwuderzeniowe.

Relację z zawodów, wyniki, więcej zdjęć i filmy znajdziesz tutaj

 

 

Źródło KGP/KWP

 

 • Dzień rozpoczęcia zawodów. Policjanci stoją na placu apelowym.
 • Insp. J. Gil stoi przed mikrofonem i przemawia.
 • Policjanci - dowódcy reprezentujący poszczególne oddziały i pododdziały prewencji Policji.
 • Policjanci stoją na placu apelowym - widok z boku.
 • Policjanci stoją na placu - widok na policjantów reprezentujących garnizon śląski.
 • Policjanci stoją na placu apelowym - widok z lotu ptaka.
 • Policjanci - dowódcy przygotowują się do zawodów.
 • Policjant przygotowuje się do startu biegu z przeszkodami. W tle widać policjantów. Na pierwszym planie widać pachołki drogowe i skrzynię gimnastyczną.
 • Policjant klęczy na materacu i składa rozłożony na części pistolet. W tle stoją inni policjanci.
 • Policjant gotowy do startu do biegu. W tle stoją policjanci.
 • Policjant w biegu przeskakuje przez skrzynię gimnastyczną. W tle stoją inni policjanci.
 • Policjant klęczy na materacu i składa rozłożoną na części broń krótką. W tle obserwują inni policjanci.
 • Dwóch policjantów w trakcie zakładania policyjnego sprzętu ochrony osobistej. W tle stoją inni policjanci.
 • Trzech policjantów w trakcie zakładania sprzętu ochrony osobistej. Widać, że się spieszą. W tle stoją inni policjanci.
 • Trzech policjantów ubranych w sprzęt ochrony osobistej. Po lewej stronie policjant sędzia ze stoperem odmierza czas. W drugim planie policjant machający ręką w dół.
 • Dwóch policjantów w trakcie zakładania sprzętu ochrony osobistej. Widać, że się spieszą. W tle stoją inni policjanci.
 • Kilka grup policjantów - drużyn, zakładających na siebie sprzęt ochrony osobistej widok z dalszej perspektywy. Po prawej stronie stolik sędziowski i policjanci oceniający przebieg konkurencji. W tle widać dopingujących policjantów.
 • Stolik sędziowski. Policjant siedzący przy stoliku wpisuje coś na kartę. Obok dwóch policjantów patrzy na niego.