Uroczyste obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Uroczyste obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, odbyły się obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zebrani uczcili pamięć kilku tysięcy policjantów, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. W uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele m.in. władz wojewódzkich i samorządowych.

Uroczystości zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz Panią Teresę Bracką - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” rozpoczęły się o godz. 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Miejscu Pamięci Narodowej przy Grobie Policjanta Polskiego. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim pierwszym zastępcą insp. Romanem Rabsztynem oraz Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP Robert Nowakowski, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, kierownictwo policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych i wielu innych zaproszonych gości.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Następnie zebranych gości powitała Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Głos zabrali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który odczytał list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Podczas swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

 

W trakcie uroczystości w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin modlili się policyjni kapelani. Następnie Pani Teresa Bracka wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilem Brachą, nadała policyjnym kapelanom tytuł honorowych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.". Po apelu pamięci pod pomnikiem zostały zapalone znicze oraz złożone biało-czerwone wiązanki kwiatów przez delegacje.

 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne kwiaty złożone na Grobie Policjanta Polskiego.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne płyty nagrobkowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Komendanci oraz inni zaproszeni goście podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczna sylwetka osoby z nałożoną na ręce opaską w kolorze biało - czerwonym i napisem przynależności do Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Zastępca Komendanta Głównego Policji oddający honor przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Zastępca Komendanta Głównego Policji oddający honor przed grobem.
 • Dyrektor BHIT KGP oraz inn zaproszeni goście podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni siedzący na krzesłach Komendanci oraz zebrani goście.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci stojący przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci stojący przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w trakcie przemowy.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w trakcie przemowy.
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha przemawia podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha przemawia podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni siedzący Komendanci oraz zebrani goście.
 • Fotografia kolorowa. Zdjęcie zrobione z góry, przedstawia zebranych gości siedzących pod namiotem.
 • Komendanci oraz inni zaproszenie goście stoją przy sztandarze
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas modlitwy.
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha nadaje policyjnym kapelanom tytuł honorowych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego podczas przemówienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego podczas przemówienia.
 • Na zdjęciu widoczni siedzący zebrani goście od tyłu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Komendanci oraz zebrani goście siedzący pod namiotem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Komendanci oraz zebrani goście siedzący pod namiotem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.