Wiadomości

Sylwestrowa Moc Przebojów na Stadionie Śląskim - porady dla uczestników

Data publikacji 31.12.2018

„Sylwestrowa Moc Przebojów” tym razem zawita do Chorzowa, by wspólnie z jego mieszkańcami i gośćmi zakończyć stary i powitać Nowy Rok na Stadionie Śląskim. W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia, apelujemy, aby chętni do udziału w koncercie korzystali, w miarę możliwości, z komunikacji miejskiej. Realizacja wydarzenia na taką skalę wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zmiany organizacji ruchu w okolicy stadionu.

W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia, apelujemy, aby chętni do udziału w koncercie korzystali, w miarę możliwości, z komunikacji miejskiej. Zostanie uruchomionych wiele nowych linii, a dotychczas kursujące zwiększą częstotliwość kursowania. Zaoszczędzi to z pewnością wiele czasu i nerwów związanych najpierw z poszukiwaniami parkingu, a później z opuszczeniem rejonu koncertu. W ten sposób uniknie się również niebezpieczeństwa związanego z ewentualnym uszkodzeniem pojazdu, np. poprzez niewłaściwe użycie fajerwerków. Należy przypomnieć, że samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób, szczególnie blokujące przejazd, będą na bieżąco odholowywane na koszt właściciela. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ewentualnego dojazdu na miejsce pojazdów służb ratunkowych.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z organizacją imprezy na Stadionie Śląskim w dniu 31.12.2018 r. wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:

od godziny 17.00

wprowadzony zostanie zakaz wjazdu i wyjazdu z osiedla Tysiąclecia od ul. Chorzowskiej

od godziny 18.00

ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ul. Katowickiej w kierunku ul. Parkowej
wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Parkowej, na odcinku od ronda w rejonie C.H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki

od godziny 23.30

zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Katowicka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego iskrzyżowaniem z ul. Gałeczki
zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Chorzowska (w Katowicach) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i pierwszą przewiązką (połączenia jezdni ulicy Chorzowskiej) za przejściem podziemnym
zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie łącznik pomiędzy al. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia (w Katowicach)
zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie al. Wojska Polskiego

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w dniu 1.01.2019 r. ok godz. 2.00.

PARKINGI

Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe. Bilet parkingowy można zakupić w przedsprzedaży internetowej na stronie www.ticketmaster.pl do dnia 31 grudnia do godz. 16.00 w cenie 20 zł. Po zakupie bilet należy wydrukować i kierować się do Strefy Parkingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie. Jeżeli w przedsprzedaży internetowej nie zostaną wykupione wszystkie miejsca parkingowe, będzie możliwość ich zakupienia na miejscu, w dniu imprezy, w momencie wjazdu na teren Parku Śląskiego, jednak w sprzedaży bezpośredniej cena biletu parkingowego wynosić będzie 30 zł. Ilość miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego w dniu imprezy jest ograniczona i wynosi ok. 1300 miejsc, dlatego w przypadku ich braku wjazdy zostaną zamknięte. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską. W Sylwestra kierowcy posiadający zakupiony wcześniej bilet parkingowy, mają możliwość wjazdu na parkingi od godz. 17.30 do 24.00. Jednocześnie organizatorzy wskazują, ze dostępne będą również parkingi w Katowicach: przy ul. Złotej (GKS), ul. Olimpijskiej (powyżej MCK), centrach handlowych oraz ogólnie dostępnych miejscach parkingowych w centrum Katowic.

KZK GOP

W ramach KZK GOP funkcjonuje kilkadziesiąt operatorów linii autobusowych oraz Tramwaje Śląskie W dniu 31.12.2018 r. od godziny 19:00 KZK GOP zapewni 8-godzinne zwiększenie oferty komunikacji publicznej.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

Linie nr 6, 11, 19 – zwiększenie pojemności taboru oraz uruchomienie dodatkowych kursów przed imprezą oraz po zakończeniu imprezy.

Linia nr 0 – uruchomienie kursowania w relacji: „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia” z obsługą wszystkich przystanków tramwajowych na trasie przejazdu, tj.: „Katowice Dworzec PKP”, „Katowice Rondo”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Stęślickiego”, „Katowice Dąb Huta Baildon”, „Katowice Dąb Silesia City Center”, „Katowice Dąb Kościół”, „Park Śląski Wesołe Miasteczko”, „Park Śląski Ogród Zoologiczny” oraz „Park Śląski Wejście Główne”

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Linie nr 820, 830, 840 – uruchomienie obsługi przystanku autobusowego „Chorzów AKS” wraz z dodatkowymi kursami dla linii nr: 820 i 830.

KOLEJE ŚLĄSKIE

W dniu 1 stycznia 2019 r. uruchomione zostaną dodatkowe cztery pociągi relacji:

Katowice – Tychy Lodowisko
Katowice – Gliwice
Katowice – Zawiercie
Katowice – Rybnik

Przejazd w dodatkowych pociągach będzie realizowany na podstawie taryfy Kolei Śląskich.

Informacje dla rodziców zagubionych dzieci:

Znalezione na terenie imprezy dzieci będą prowadzone do punktu informacyjnego, gdzie zostanie podjęta próba kontaktu z ich opiekunami.

Dlatego też ważne jest, aby każde dziecko miało naklejkę bezpieczeństwa! Naklejki bezpieczeństwa dostępne będą przy trzech głównych wejściach na teren imprezy. Wejścia te, zlokalizowane są przy bramach Stadionu Śląskiego:

Brama numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
Brama numer 4 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
Brama numer 7 od alei Harcerskiej (Chorzów)

Na naklejce należy wpisać imię dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego.

Informacje dla niepełnosprawnych:

Organizator informuje, że na terenie Stadionu Śląskiego, na trybunie zachodniej zostały wydzielone i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami.

Na terenie Parku Śląskiego znajduje się strefa parkingowa dla osób niepełnosprawnych Parking - "P1".

Odbiór wejściówek na platformę możliwy jest od 20 grudnia 2018 w Wydziale Polityki Społecznej UM Katowice zlokalizowanym przy ul. Rynek 1 (8 piętro, pok. 805), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niepełnosprawne zgłaszają się po odbiór wejściówki osobiście lub za pośrednictwem opiekuna, po okazaniu ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (032) 25-93-207.

Wejścia na teren imprezy zlokalizowane będą przy bramach Stadionu Śląskiego:

 • Brama numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
 • Brama numer 4 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
 • Brama numer 7 od alei Harcerskiej (Chorzów)

Ramowy plan imprezy

 • 18.30 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej
 • 19.30 – rozpoczęcie części artystycznej - koncerty
 • 00:00 – 00:15 – powitanie Nowego Roku
 • 01.00 – zakończenie części artystycznej
 • 01.30 – opuszczenie terenu imprezy masowej przez uczestników i zakończenie imprezy masowej

Uwaga!

Gdy ilość osób zbliży się do maksymalnej (60 tys. uczestników), wstęp na teren imprezy zostanie zamknięty, a wejście odbywać się będzie w sposób rotacyjny.

Ważne!

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
 • dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,
 • parasoli.

UWAGA! Osoby posiadające przedmioty wyszczególnione na powyższej liście nie zostaną wpuszczone na teren imprezy

Ponadto zakazuje się:

 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli,
 • jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,
 • wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.),
 • rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
 • w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;
 • uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby.

Monitoring

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Sylwestrowej Mocy Przebojów teren imprezy oraz wejścia będą monitorowane.

 

Powrót na górę strony