Policjanci zabezpieczali „GWARKI” - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Policjanci zabezpieczali „GWARKI”

Data publikacji 10.09.2018

Od piątku do niedzieli w Tarnowskich Górach odbywały się „Gwarki”. W imprezie wzięło udział kilka tysięcy osób oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nad ich bezpieczeństwem czuwało kilkudziesięciu policjantów z Tarnowskich Gór i Katowic oraz strażnicy miejscy, pracownicy ochrony, ratownicy medyczni i wolontariusze. Dzięki temu nie doszło do żadnych poważnych wydarzeń.

Gwarki, to cykliczna impreza kulturalno – historyczna w Tarnowskich Górach, organizowana w pierwszej połowie września corocznie od 1957 r. Nazwa imprezy powstała od wydobywających srebrnonośną galenę górników, zwanych gwarkami. Podczas pierwszych „Gwarków” zorganizowano „zabawy i komedyje”, później odbył się jarmark. Były zawody śpiewacze i imprezy sportowe, grała również orkiestra. Podczas jarmarku sprzedawcy wystąpili w strojach mieszczańskich z XVI wieku i śląskich strojach ludowych. Mając przychylność władz wojewódzkich oraz organizatorów ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, impreza ta była przez wiele lat jedyną tego typu zabawą. Formuła imprezy, polegająca na połączeniu trzech elementów: barwnego historycznego pokazu, atrakcji handlowo-kulinarnej oraz występów artystycznych, przez długi czas była niedoścignionym wzorem. Od 2009 roku głównym organizatorem imprezy jest samorządowa instytucja kultury miasta Tarnowskie Góry - Tarnogórskie Centrum Kultury.

W 1976 roku obchodzono XX Gwarki i 450-lecie nadania praw miejskich Tarnowskim Górom. Gwarki trwały wtedy 6 dni. Rozpoczynały się na rynku uroczystym otwarciem roku szkolnego. Poza koncertami, dyskoteką był plener malarski oraz bal. Z udziałem publiczności kręcono również film „Okrągły tydzień”. Część imprezy zorganizowano w Miasteczku Śląskim i Strzybnicy.

Przez ostatnie trzy dni na ulicach miasta można było spotkać wzmożone patrole, zarówno policjantów umundurowanych jak i kryminalnych. Policjantów wspomagali również strażnicy miejscy, pracownicy ochrony, ratownicy medyczni oraz wolontariusze. Tak duże siły miały zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa kilku tysiącom ludzi, uczestniczącym w imprezie oraz gwiazdom polskiej sceny muzycznej, które swoimi występami uświetniły „Gwarki”. Tarnogórscy policjanci, na specjalnie dla tego celu przygotowanym stanowisku kierowania, czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się osób. Dodatkowy system monitorowania, obejmujący swoim zasięgiem miejsca na co dzień nie wymagające stałego nadzoru, pozwolił na szybkie i sprawne reakcje policjantów na wszelakiego rodzaju próby zakłócenia porządku publicznego. Ponadto na terenie miasta kamery monitoringu obsługiwane przez straż miejską, jak również dyżurujących policjantów wydziału kryminalnego, pozwoliły na zapobieganie wszelkim sytuacjom, które mogły stać się zagrożeniem dla świętujących uczestników imprezy.

Jak co roku w niedzielę odbył się historyczny pochód z okazji „Gwarków”. Tarnogórską jednostkę reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztof Hajda. W pochodzie wystąpiła także Orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz uczniowie klas o profilu policyjnym. Jak co roku, przejście historycznego pochodu oglądało kilka tysięcy osób. Przejście pochodu ulicami miasta zabezpieczali tarnogórscy policjanci. Dzięki temu nie doszło do żadnych niebezpiecznych wydarzeń.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

  • 287 B