Wiadomości

Bytomscy policjanci doskonalili umiejętności strzeleckie

Data publikacji 18.04.2018

Bytomscy policjanci szkolili swoje umiejętności strzeleckie. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności strzelania oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Takie szkolenia są niezbędnym elementem policyjnej służby.

Oprócz właściwego wykonywania swoich codziennych obowiązków, policjanci muszą nieustannie podnosić swoje umiejętności. Stróże prawa z bytomskiego garnizonu mają zaplanowany szereg szkoleń na strzelnicy. Policjanci szkolą tam swoją technikę strzelecką i „celne oko”. Takie zajęcia prowadzone są przez policyjnych instruktorów. Pod ich fachowym nadzorem mundurowi trenują swoje umiejętności w obchodzeniu się bronią palną. Stróże prawa doskonalą swoje umiejętności w posługiwaniu się różnego rodzaju bronią palną, zarówno krótką, jak i długą. Na wyposażeniu służbowym bytomskich mundurowych oprócz broni palnej znajdują się również paralizatory. Posiadanie i użytkowanie tego typu urządzeń wymaga od policjantów odpowiedniej wiedzy oraz specjalistycznego przeszkolenia.

Film Bytomscy policjanci szkolili umiejętności strzeleckie

Pobierz plik Bytomscy policjanci szkolili umiejętności strzeleckie (format mp4 - rozmiar 26.11 MB)

Powrót na górę strony