Wiadomości

Razem przeciwko przemocy wobec kobiet

Data publikacji 05.12.2017

Na Placu Szewczyka przed Galerią Katowicką, odbył się happening przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci, organizowany przez Komendę Miejską Policji w Katowicach i Fundację Podaruj Nadzieję. Białe wstążki i balony oraz konsultacje ze specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy domowej. To wszystko, żeby okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.

Międzynarodowa kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” ma na celu rozwój świadomości. To międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Zadaniem kampanii jest także wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy.  Wybrano dni pomiędzy 25 listopada -  Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”
Właśnie dlatego policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, wolontariusze Fundacji Podaruj Nadzieję i pracownicy pomocy społecznej rozdawali w ubiegły piątek przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcą przemocy i będą reagować, widząc przemoc wobec kobiet i dzieci. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Przed Galerią Katowicką otwarto również mobilne stanowisko specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy, gdzie przechodnie mieli możliwość zasięgnięcia porady ekspertów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej katowickiego MOPS i policjantów, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Stoisko stało się miejscem wielu rozmów i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Happening został organizowany w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Moc!Na Ty” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którego mottem są słowa Stanisława Jerzego Leca: "Własna niemoc jest tak niebezpieczna, jak cudza przemoc”

Powrót na górę strony