Wiadomości

Cyfrowe obserwatorium - raport z realizacji projektu

Data publikacji 16.10.2017

Śląska policja realizuje projekt "Cyfrowe Obserwatorium" - nowatorskie w skali kraju rozwiązanie, wykorzystujące technologię informatyczną do usprawnienia pracy policjantów, ale też podniesienia standardu kontaktu obywateli z policją. Wartość tego projektu przekracza 21 milionów złotych. W trakcie ubiegłotygodniowej narady kierownictwa śląskiej policji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, przedstawił stan realizacji tego przedsięwzięcia.

O projekcie "Cyfrowe Obserwatorium" pisaliśmy już na naszych stronach w ubiegłym roku. Jest to przedsięwzięcie z zakresu IT - technologii informacyjnej - czyli stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje  sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie, związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Realizowany przez śląską policję projekt ma w swoim założeniu usprawnić pracę policjantów, z drugiej zaś strony służyć będzie mieszkańcom naszego regionu, umożliwiając ominięcie miejsc, gdzie doszło do zdarzeń drogowych oraz skontaktowanie się ze swoim dzielnicowym. 

Projekt składa się z dwóch obszarów działań - jednego dotyczącego strony policyjnej i drugiego - skierowanego do społeczeństwa. W każdym z tych obszarów przewidziane są przedsięwzięcia, związane ze służbą dzielnicowych oraz ruchem drogowym. Policjanci na drodze zostaną więc wyposażeni w zestawy ułatwiające obsługę zdarzeń drogowych (nanoszenie szkicu obrazującego miejsce wypadku lub kolizji na cyfrową mapę), a dzielnicowi w smartfony ułatwiające kontakt z mieszkańcami rejonu służbowego oraz komputery i urządzenia wielofunkcyjne, pozwalające na załatwienie zlecanych im spraw. Z kolei mieszkańcy naszego województwa zyskają dostęp do elektronicznych usług, umożliwiających ominiecie wypadków drogowych, czy załatwienie sprawy z dzielnicowym online.

W trakcie odprawy kadry kierowniczej śląskiej policji, odpowiedzialny za logistykę naszego garnizonu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia przedstawił stan realizacji projektu. Zgodnie z założeniami, zakupione zostały urządzenia które przekazane zostaną ponad 250 załogom ruchu drogowego obsługującym zdarzenia drogowe oraz ponad 1100 zestawów dla dzielnicowych, wraz z urządzeniami przeznaczonymi dla rewirów dzielnicowych.

Postępy w realizacji projektu można śledzić na internetowej stronie śląskiej policji, w zakładce Policja Śląska > Fundusze Pomocowe > Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego - Śląska Policji bliżej społeczeństwa.

Projekt, złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w partnerstwie z Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”.
Wartość projektu opiewa na kwotę 21.389.464,17 zł, z czego 85% tj. kwota 18.181.045,17 zł zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót na górę strony