Bezpieczny wypoczynek pod okiem patroli wodnych i rowerowych - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Bezpieczny wypoczynek pod okiem patroli wodnych i rowerowych

Data publikacji 18.08.2017

W wakacje chętnie spędzamy czas nad wodą korzystając z uroków lata. Podczas akcji "Bezpieczne Wakacje 2017" priorytetem działań policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i w okolicach kąpielisk. Zajmują się tym mundurowi ze specjalistycznych komórek wodnych. Motorowodniacy w sezonie letnim pilnują 15 zbiorników w naszym województwie. Ich służbę wspomagają patrole rowerowe, które nadzorują linię brzegową oraz tereny ośrodków rekreacyjnych i akwenów wodnych.

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających na najbardziej popularnych akwenach województwa śląskiego. W naszym województwie bezpieczeństwa przy kąpieliskach pilnuje 96 policjantów ze specjalistycznych komórek, którzy pełnią służbę na 15 zbiornikach wodnych z wykorzystaniem 22 łodzi motorowych. 66 policjantów posiada uprawnienia stermotorzystów.

W okresie letnim powoływane są sezonowe posterunki wodne ulokowane na obszarach Będzina, Dąbrowy Górniczej, Gliwicach, Jaworznie, Myszkowie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Pszczynie, Tychach, Żywcu oraz Rajdujące Patrole Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji Policji z Katowic, Częstochowy i Bielska Białej. W naszym województwie posiadamy 6 takich patroli. Grupę tworzy 6 policjantów, a patrole wyposażone są w radiowóz, łódź motorową i dwa rowery. Dzięki temu zbiornik wondy patrolowany jest kompleksowo - na wodzie, wokół zbiornika i na parkingach. 4 z 6 patroli tworzą je policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Zadania przez tę grupę realizowane są na dwunastu zbiornikach naszego województwa. Z kolei pozostałe dwa patrole, które tworzą mundurowi z SPP w Bielsku-Białej oraz SPP Częstochowa, pełnią służbę na dwóch pozostałych zbiornikach – Żywieckim i Poraj. Policjanci są na bieżąco szkoleni z zakresu doskonalenia umiejętności pływania i ratowania osób tonących. Te umiejętności są systematycznie weryfikowane. Policjanci realizują także wspólne patrole z ratownikami WOPR przy wykorzystaniu sprzętu obydwu służb. Uczestniczą także we wspólnych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego. Bezpieczeństwa nad wodą strzegą także policjanci pełniący służbę patrolową, którzy w związku z akcją „Bezpieczne wakacje” mają za zadanie kontrolować dzikie kąpieliska. Mundurowi ze wszystkich komend prowadzą ponadto działania profilaktyczno-informacyjne na temat bezpiecznych form wypoczynku i zachowań nad wodą. Przypominamy ponadto, że 500 radiowozów w garnizonie śląskim zostało wyposażonych w rzutki ratunkowe, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Niestety, w okresie letnim dochodzi również do większej liczby utonięć. Od początku lata na Śląsku utonęło już 14 osób. Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol. Statystycznie na utonięcia najbardziej narażone są dzieci i dorośli mężczyźni w wieku 45-60 lat, z uwagi na słabszą wydolność płuc i serca oraz zmniejszenie siły mięśniowej. By zapobiegać tego typu wypadkom, policjanci przygotowali ogólnopolską kampanię informacyjno - edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” organizowanej pod patronatem i z inicjatywy Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do akcji aktywnie włączyli się śląscy policjanci, którzy radzą, uczą i ostrzegają, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i korzystać z jej uroków, unikając potencjalnych zagrożeń.

Każda osoba, która wypoczywa nad wodą musi być świadoma tego, że tam również obowiązują przepisy porządkowe. I tak np. zarządzający danym obszarem wodnym może nie wpuścić na teren kąpieliska lub wyprosić osobę, której zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Za takie zachowanie grozi kara grzywny nawet do 500 zł.

Ponadto tak samo jak w ruchu lądowym, zabrania się pływania pojazdami mechanicznymi (skuter, łódź motorowa) lub niemechanicznymi (materac, kajak, rower wodny, łódź) przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Tym, którzy korzystają z obiektów pływających znajdując się w stanie po użyciu alkoholu grozi odpowiedzialność prawna. Osoby, które korzystają z pojazdów mechanicznych znajdując się w stanie nietrzeźwości, podlegają już odpowiedzialności karnej, a ta poza zakazem przewiduje dla nich grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Gdy takie osoby są w stanie "po użyciu alkoholu" odpowiadają za wykroczenie. Za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu grozi kara aresztu, grzywny a w przypadku przestępstwa kara więzienia. Osoby muszą liczyć się z orzeczeniem sądu o zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Co ważne, zakaz taki nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie pojazdów w ruchu wodnym. Może on dotyczyć prowadzenia wszelkich pojazdów, w tym także w ruchu lądowym. Wszyscy korzystający ze sprzętu wodnego, którzy pływają na nim pod wpływem alkoholu muszą liczyć się z kosztami jego usunięcia lub odholowania. Od 2015 roku obowiązują także nowe przepisy dotyczące korzystania ze sprzętu niemechanicznego "po kieliszku". Obecnie nawet prowadzenie roweru wodnego, kajaku czy materaca może zakończyć się grzywną, jeśli osoba pływa na nim w stanie nietrzeźwości.  

Policyjni motorowodniacy w służbie nad wodą nie będą jednak sami. Nadzorowaniem linii brzegowych przy kąpieliskach oraz patrolami dużych terenów rekreacyjnych zajmą się patrole rowerowe. W naszym województwie w kilkunastu jednostkach i podległych im komisariatach, wykorzystywanych w służbie jest 60 rowerów oznakowanych i 26 nieoznakowanych. Policyjne patrole na jednośladach docierają w te miejsca, które są trudnodostępne radiowozom, a zarazem zbyt rozległe i specyficzne, aby policjanci patrolowali je wyłącznie pieszo. Wszystko po to, aby osoby wypoczywające nad wodą i w mieście mogły czuć się bezpieczne. 

Wszystkie działania zostały podjęte i ukierunkowane na rzecz zapewnienia zarówno mieszkańcom jak i turystom szeroko pojętego bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku w naszym województwie.

Zdjęcia i filmy przedstawiają pracę policyjnych wodniaków z Rybnika.
 

Film Bezpieczeństwo nad wodą

Pobierz plik Bezpieczeństwo nad wodą (format mp4 - rozmiar 14.46 MB)

Film Bezpieczeństwo nad wodą

Pobierz plik Bezpieczeństwo nad wodą (format mp4 - rozmiar 26.09 MB)