Wiadomości

Policjant z Cieszyna na szkoleniu w Hiszpanii

Data publikacji 06.04.2017

W drugiej połowie marca w Hiszpanii odbyło się kilkunastodniowe szkolenie z cyklu Szkolenia Sił Policyjnych Unii Europejskiej (European Union Police Service Training II - EUPST II). W szkoleniu uczestniczyło łącznie 200 osób w tym 5 osób reprezentujących polską Policję. Stronę polską reprezentował m.in. policjant z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

W dniach 12-24 marca 2017 r. w Center of Excellence for Special Trening (COEST) w Logrono (Hiszpania) odbyło się szkolenie z cyklu Szkolenia Sił Policyjnych Unii Europejskiej (European Union Police Service Training II - EUPST II). W szkoleniu uczestniczyło łącznie 200 osób w tym 5 osób reprezentujących polską Policję. Jednym z nich był oficer wydziału kryminalnego z cieszyńskiej komendy.

Szkolenie w hiszpańskim Logrono dotyczyło tematyki związanej z synchronizacją współpracy jednostek policyjnych zaangażowanych w misje kryzysowe Unii Europejskiej. Szkolenie składało się z serii wykładów, prezentacji a także z zajęć praktycznych w warunkach symulowanej misji zarządzania kryzysowego UE.  

To drugie tego typu szkolenie w którym wziął udział policjant z cieszyńskiego wydziału kryminalnego. W ubiegłym roku w listopadzie w Wyższej Szkole Policji w Tampere (Finlandia) odbyło się szkolenie z cyklu European Union Police Service Training II (EUPST II). Kilkunastodniowe szkolenie dotyczyło uczestnictwa policjantów ekspertów w misjach pokojowych Unii Europejskiej.

 

EUPST II
Cel realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego:

European Union Police Service Training (EUPST) to ćwiczenia sił policyjnych Unii Europejskiej, które odbywały się cyklicznie w latach 2011 – 2014. Celem szkoleń było budowanie zdolności inter operacyjnych sił porządkowych z krajów UE przy udziale państw współpracujących na rzecz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP).                       

Niewątpliwy sukces tego projektu pozwolił na jego kontynuację w latach 2015 – 2018, pod nazwą EUPST II. Pod wpływem dotychczasowych doświadczeń zmieniono jego charakter, przy podobnych założeniach szkoleniowych. Obecnie projekt współtworzony jest przez Konsorcjum EUPST II, w którego skład weszło 17 rodzajów sił policyjnych z 13 krajów europejskich, w tym Polski, a także ENTRi i CEPOL. Według założeń projektu do 2018 r. zorganizowanych zostanie 5 dwutygodniowych intensywnych szkoleń o charakterze sztabowo – poligonowym, 12 tygodniowych szkoleń teoretycznych oraz 5 konferencji akademickich.

Projekt ma na celu budowanie zdolności policji i żandarmerii z państw członkowskich UE, jak i krajów spoza UE realizujących Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony oraz państw trzecich do udziału w międzynarodowych misjach i projektach EU, ONZ, Unii Afrykańskiej i innych organizacji międzynarodowych w temacie zarządzania kryzysowego. Szkolenie ma także na celu promowanie wiedzy, umiejętności i postaw pożądanych dla podniesienia wydajności w cywilnych misjach w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez dostarczenie uczestnikom szkolenia realistycznego wglądu w codzienną pracę w operacjach pokojowych i przygotowanie ich do licznych wyzwań, które mogą napotkać ich w tej dziedzinie.

Ponadto głównymi założeniami kursu są ułatwienie nauki uczestnikom, w wyniku czego zdobędą umiejętności: analizy przyczyn i skutków konfliktu oraz identyfikowanie stron zaangażowanych w konflikt; promowanie poszanowania praw człowieka, praworządności; ułatwienia procesu demokratyzacji; umiejętności do prowadzenia skutecznego monitorowania, w wyniku użycia odpowiednich narzędzi i środków  (przy użyciu uprawnień wykonawczych, szkolenia, doradztwa, mentoring i monitorowania); promowania dobrych umiejętności interpersonalnych, w szczególności, gdy ma się do czynienia z osobami, które reprezentują różne narodowości, kultury, doświadczenia zawodowe; zdolność do efektywnego korzystania z typowych technik pracy oraz sprzętu niezbędnego w tej dziedzinie, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie projektami.

Powrót na górę strony