Wiadomości

Wizyta Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii

Data publikacji 24.11.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele śląskiego garnizonu Policji byli gośćmi policjantów z Rotterdamu w Holandii. W trakcie spotkania mundurowi wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania służby dzielnicowego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedsięwzięcie było kontynuacją wspólnej inicjatywy, w której zaplanowano dwie wizyty studyjne.

We wrześniu 2016 r. gościliśmy przedstawicieli Policji holenderskiej. Tym razem stróże prawa garnizonu śląskiego mieli okazję poznać różne aspekty pracy kolegów z Holandii.

Polską delegację przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji okręgu Rotterdam - Hans van Dolderen, który omówił program całego przedsięwzięcia. W ramach wizyty polscy mundurowi mieli możliwość m.in. poznania struktur oraz funkcjonowania terenowych jednostek Policji na przykładzie komendy Policji w Schiedam i Vlaardingen. W mieście Vlaardingen, wspólnie z holenderskim dzielnicowym, uczestniczyli w patrolu, podczas którego mieli możliwość rozmowy z Polakami mieszkającymi w Holandii. Miejscowy policjant zapoznał delegację ze specyfiką swojej pracy, jak również przedstawił kwestię współpracy z innymi podmiotami, w tym ze Strażą Miejską. W tym samym czasie inni policjanci woj. śląskiego spotkali się z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy domowej. W trakcie tej części podkreślono wagę interdyscyplinarności działań służb zaangażowanych w reagowaniu na przypadki przemocy domowej.

Program wizyty przewidział także punkt poświęcony modelowi pracy lokalnego kierownika dzielnicowych, sposobu przekazywania zadań do służby oraz rozliczania podległych policjantów ze zrealizowanych czynności.

W kolejnej części programu, holenderscy policjanci podzielili się pomysłami dotyczącymi wykorzystania różnego rodzaju aplikacji mobilnych i portali społecznościowych w codziennych działaniach informacyjno - profilaktycznych Policji. Niezwykle ciekawą inicjatywą było przedstawienie sposobu wykorzystania aplikacji mobilnej (jednego ze znanych komunikatorów) do kontaktu pomiędzy dzielnicowym a społecznością lokalną, która dzięki informacjom „z pierwszej ręki” ma możliwość zaangażowania się w budowanie bezpieczeństwa lokalnego.

Niewątpliwie, wymiana doświadczeń oraz poznanie specyfiki pracy policjantów z innych krajów daje możliwość wprowadzania nowych rozwiązań, ich lepszego zrozumienia lub zastąpienia ich prostszymi i sprawdzonymi już metodami.

  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
  • Zdjęcie z wizyty Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Holandii
Powrót na górę strony