Wiadomości

Katowiccy policjanci z mieszkańcami o Krajowych Mapach Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 19.10.2016

Od 14 września br. działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili cykl debat z mieszkańcami, podczas których wyjaśnili zasady działania aplikacji. Pozwala ona każdemu obywatelowi przekazać informacje o niepokojących go zjawiskach. Na spotkaniu katowiccy policjanci omówili jej obsługę oraz możliwości wykorzystania.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, stworzone zostało narzędzie mające wpływ na podnoszenie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa każdego obywatela - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej obywatel może rzetelnie, w jasny sposób wskazać służbom odpowiedzialnym za zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, kwestie, które są w jego odczuciu niebezpieczne. Mapa daje także możliwość ukazania dokładnego rodzaju zagrożenia i co za tym idzie, szybkiego jego zweryfikowania przez konkretnie skierowanych do tego policjantów. Pomysł ten zrodził się w oparciu o przeprowadzone policyjne analizy jak i potrzebę bezpośredniego zaangażowania obywateli, którzy będą wskazywać niebezpieczne miejsca w ich najbliższym otoczeniu. Miejsca, które budzą niepokój i są uciążliwe każdego dnia.

Od 14 września, kiedy narzędzie to zostało uruchomione w województwie śląskim, również mieszkańcy Katowic mogą aktywnie włączyć się w budowanie bezpieczeństwa na naszym terenie. Od początku działania mapy do 18 października br. w Katowicach odebrano 653 zgłoszenia. Z tego potwierdzonych zostało 157, a 40 jest w trakcie weryfikacji. W Katowicach zgłoszenia dotyczą najczęściej przekraczania prędkości, parkowania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Mając na uwadze rozpowszechnianie projektu i to aby stworzone narzędzie było bardziej zrozumiałe i nie stanowiło problemu z obsługą, komenda miejska policji zorganizowała dla mieszkańców Katowic cykl debat społecznych.
W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania katowickich policjantów z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta. Zaprezentowano na nich nową aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Zebrani goście mieli możliwość obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez komendantów i naczelników katowickich komisariatów.

Podczas debat przedstawione zostały cele i zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, sposób jej użytkowania, a także zadania Policji i innych służb w zakresie zagrożeń zgłoszonych przez mieszkańców. Policjanci podkreślali fakt, że zagrożenia te mieszkańcy nanoszą anonimowo. Dzięki temu na mapach znajdą się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dzielnic, a nawet ulic. Narzędzie to pozwala łatwiej dzielić się z policją swoimi spostrzeżeniami o zaobserwowanych zagrożeniach i miejscach gdzie występują. Policjanci natomiast mają dostęp do bieżących informacji o występujących problemach. Punkty na mapie ma kolor zielony, żółty lu czerwony. Ten pierwszy oznacza nowe zawiadomienie, drugi, że zgłoszenia jest w trakcie weryfikacji, natomiast czerwony kolor oznacza zagrożenie potwierdzone przez policję. Mieszkańcy będą mogli poznać miejsca gdzie inni czują się bezpiecznie, a także gdzie dochodzi do przestępstwa, czy innego naruszenia przepisów prawa.
W trakcie spotkań pojawiły się także pytania dotyczące strony technicznej przy korzystaniu z mapy zagrożeń jak i sposobów realizacji zadań zawiązanych z weryfikacją otrzymanych za jej pośrednictwem zgłoszeń. Na wszystkie zadane pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Przedmiotem debat były także wnioski i postulaty mieszkańców dotyczące nie tylko Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, ale także bieżących problemów społeczności lokalnej.
Policjanci podkreślali, że "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosili także o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

 • Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #1
 • Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #2
 • Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #3
 • Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #4
 • Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu IV Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #5
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #1
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #2
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #3
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #4
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #5
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #1
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #2
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #3
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #4
 • Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami
  Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach podczas spotkania z mieszkańcami #5
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #1
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #2
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #3
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #4
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #5
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #6
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #7
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #8
 • Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach
  Policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach #9

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.93 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.93 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.38 MB)