"TARCZA 16" - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

"TARCZA 16"

Data publikacji 19.09.2016

Prawie 100 osób, planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło wczoraj w ogólnopolskim ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16” w województwie śląskim. Zaangażowano w nie 5 wytypowanych jednostek śląskiego garnizonu Policji, do których powołano rezerwistów wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, zdobywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ćwiczenia „TARCZA 16”, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji, przeprowadzano wczoraj w całym kraju. Punktualnie o 7.00 do 5 wytypowanych jednostek śląskiego garnizonu Policji w Bielsku Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu, zgłosiło się 100 rezerwistów. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały do służby w jednostce Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia.

Pierwsze ćwiczenia w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „Wzmocnienie 14”, odbyły się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. W ubiegłym roku w KWP w Katowicach przeprowadzono podobne ogólnokrajowe ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”.

Ładowanie odtwarzacza...