Wiadomości

(Nie)bezpieczna woda i służba policyjnych wodniaków

Data publikacji 19.08.2016

Latem priorytetem zadań policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i w okolicach kompleksów wodnych. Jest to ważne szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy aktywność osób wypoczywających nad wodą jest wzmożona. W naszym województwie bezpieczeństwa przy kąpieliskach pilnuje 121 policjantów ze specjalistycznych komórek, którzy pełnią służbę na 14 zbiornikach wodnych z wykorzystaniem 22 łodzi motorowych.

W naszym województwie służbę w specjalistycznych komórkach wodnych pełni 121 policjantów. 68 posiada uprawnienia stermotorzysty. Służba pełniona jest na 14 zbiornikach z wykorzystaniem 22 łodzi motorowych. W okresie letnim powoływane są sezonowe posterunki wodne ulokowane na obszarach Będzina, Dąbrowy Górniczej, Gliwicach, Jaworznie, Myszkowie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Pszczynie, Tychach, Żywcu, oraz Rajdujące Patrole Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji Policji z Katowic, Częstochowy i Bielska Białej. Grupę tą tworzy 6 policjantów wyposażonych w radiowóz, łódź motorową i dwa rowery. Zadania przez tę grupę realizowane są na dwunastu zbiornikach naszego województwa. Czteroosobowe grupy manewrowe z SPP w Bielsku-Białej oraz SPP Częstochowa pełnią służbę na dwóch pozostałych zbiornikach – Żywieckim i Poraj.

Policjanci oprócz podstawowych zadań patrolowych wykonują zadania związane ze specyfiką służby na wodach:

  • - kontrolują uprawnienia wędkarskie
  • - łowiska
  • - sprzęt pływający
  • - uprawnienia do prowadzenia sprzętu
  • - zapobiegają utonięciom
  • - nie dopuszczają do kąpieli osób nietrzeźwych
  • - reagują na popełnione wykroczenia przeciwko ochronie przyrody
  • - przeciwdziałają kłusownictwu wodnemu
  • - kontrolują miejsca wypoczynku i punkty gastronomiczne

Policjanci są na bieżąco szkoleni z zakresu doskonalenia umiejętności pływania i ratowania osób tonących. Te umiejętności są systematycznie weryfikowane. Policjanci realizują także wspólne patrole z ratownikami WOPR przy wykorzystaniu sprzętu obydwu służb. Uczestniczą także we wspólnych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego.

Bezpieczeństwa nad wodą strzegą także policjanci pełniący służbę patrolową, którzy w związku z akcją „Bezpieczne wakacje” mają za zadanie kontrolować dzikie kąpieliska. Mundurowi ze wszystkich komend prowadzą ponadto działania profilaktyczno-informacyjne na temat bezpiecznych form wypoczynku i zachowań nad wodą.

Działania policji na wodach reguluje ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku oraz Zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego Policji z 7 listopada 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.

Warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych określają przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Także wybrane przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń mogą dotyczyć działania i poruszania się na wodzie.

Od początku roku na Śląsku utonęło 19 osób. Od początku wakacji odnotowano w naszym województwie 7 utonięć. Z analiz policyjnych danych wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku na wodach powszechnie dostępnych w województwie śląskim utonęło 16 osób, a w 2014 roku aż 20.

Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol. Statystycznie na utonięcia najbardziej narażone są dzieci i dorośli mężczyźni w wieku 45-60 lat z uwagi na słabszą wydolność płuc i serca oraz zmniejszenie siły mięśniowej.

Każda osoba, która wypoczywa nad wodą musi być świadoma tego, że tam również obowiązują przepisy porządkowe. I tak np. zarządzający danym obszarem wodnym może nie wpuścić na teren kąpieliska lub wyprosić osobę, której zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Za takie zachowanie grozi kara grzywny nawet do 500 zł.

Ponadto tak samo jak w ruchu lądowym, zabrania się pływania pojazdami mechanicznymi (skuter, łódź motorowa) lub niemechanicznymi (materac, kajak, rower wodny, łódź) przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Tym, którzy korzystają z obiektów pływających znajdując się w stanie po użyciu alkoholu grozi odpowiedzialność prawna. Osoby, które korzystają z pojazdów mechanicznych znajdując się w stanie nietrzeźwości, podlegają już odpowiedzialności karnej, a ta poza zakazem przewiduje dla nich grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Gdy takie osoby są w stanie "po użyciu alkoholu" odpowiedają za wykroczenie.

Za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu grozi kara aresztu, grzywny a w przypadku przestępstwa kara więzienia. Osoby muszą liczyć się z orzeczeniem sądu o zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Co ważne, zakaz taki nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie pojazdów w ruchu wodnym. Może on dotyczyć prowadzenia wszelkich pojazdów, w tym także w ruchu lądowym. Wszyscy korzystający ze sprzętu wodnego, którzy pływają na nim pod wpływem alkoholu muszą liczyć się z kosztami usunięcia lub odholowania obiektu.

Od 2015 roku obowiązują także nowe przepisy dotyczące korzystania ze sprzętu niemechanicznego "po kieliszku". Obecnie nawet prowadzenie roweru wodnego, kajaku czy materaca może zakończyć się grzywną, jeśli osoba pływa na nim w stanie nietrzeźwości.  

Zdjęcia i filmy przedstawiają pracę policyjnych wodniaków z Żywca, Rybnika, Tychów oraz katowickiego oddziału prewencji policji. 

Powrót na górę strony