Wiadomości

"II Jurajski Festiwal Społeczności PaT" w Częstochowie

Data publikacji 21.05.2016

W Częstochowie odbył się "II Jurajski Festiwal Społeczności PaT". Uczestniczyło w nim sześć grup młodzieży reprezentującej trzy województwa: śląskie, opolskie oraz łódzkie. Każda grupa zaprezentowała przygotowany przez siebie spektakl profilaktyczny, promujący życie wolne od uzależnień. Podczas uroczystej gali wręczono też nagrody dla laureatów konkursu na spot profilaktyczny pn. „Środki psychoaktywne = ŚMIERĆ”.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”, prowadzonego przez Komendę Główną Policji, której inicjatorem był kilka lat temu insp. w st. spocz. Grzegorz Jach. Program ten skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i ma na celu wprowadzenie wśród niej mody na życie bez uzależnień. Opiera się na relacjach łączenia środowisk, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. W trakcie spotkań, organizowanych w całej Polsce, młodzież integruje się i udziela wsparcia oraz prezentuje swoje osiągnięcia. W Częstochowie są to przedstawienia teatralne.

Organizatorami festiwalu była Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polski, Prezydent Miasta Częstochowy, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Śląska Grupa Wojewódzka IPA oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. Na scenie domu kultury przy ulicy Łukasińskiego w Częstochowie swój program przedstawiło sześć grup z: Sieradza, Opola, Strzelec Opolskich, Rudy Śląskiej, Orzesza-Ornontowic oraz Częstochowy.

Tak jak w zeszłym roku uroczysta gala rozpoczęła się od uderzeń w gong przez inicjatora festiwalu - nadinsp. w st. spocz. Tadusza Budzika – byłego Komendanta Głównego Policji, insp. w st. spocz. Grzegorza Jacha – byłego Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, podinsp. Sławomira Litwina – Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Ryszarda Stefaniaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i Jana Miarzyńskiego – członka Zarządu Powiatu.

W uroczystej gali udział wziął także mł. insp. Daniel Głowacz - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji w Komendzie Głównej Policji. Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentował natomiast podinsp. Dawid Kaszuba - Naczelnik Wydziału Prewencji.

Każda z grup uczestniczących w festiwalu otrzymała symboliczną statuetkę festiwalu:

- za najlepszą kreację zbiorową - grupa ze Strzelec Opolskich

- za najlepszą koncepcję wizualną – grupa z Opola

- za najlepszy przekaz trudnych treści emocjonalnych – grupa z Orzesza-Ornontowic

- za najciekawszy ruch sceniczny i przekaz twórczy – grupa z Sieradza

- za najciekawszą propozycję reżyserską – grupa z Częstochowy

- za wyzwolenie pozytywnych emocji – grupa z Rudy Śląskiej

W trakcie uroczystej gali finałowej podinsp. Joanna Lazar - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie uhonorowana została odznaką PaT za zaangażowanie w upowszechnianie działań na rzecz profilaktyki wśród młodzieży. Wręczono też nagrody dla laureatów konkursu na spot profilaktyczny pn. „Środki psychoaktywne = ŚMIERĆ”. Konkurs ten, zorganizowany przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dodatkową atrakcją festiwalu był koncert Pawła Łowickiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Warsztaty teatralne dla młodzieży poprowadził natomiast aktor Michał Malinowski.

 • Młodzież w garderobie.
 • Młodzież na widowni.
 • Gen. Tadeusz Budzik i Michał Malinowski.
 • Michał Malinowski na scenie.
 • Występ młodzieży.
 • Młodzież na scenie.
 • Młodzież na scenie.
 • Młodzież na scenie.
 • Policja konna.
 • Orkiestra KWP Katowice.
 • Młodzież przed Domem Kultury.
 • Gen. Tadeusz Budzik na scenie.
 • Podinsp. Sławomir Litwin na scenie.
 • Wiceprezydent Miasta Częstochowy i zaproszeni goście na scenie.
 • Insp. Grzegorz Jach wita gości.
 • Podinsp. Joanna Lazar na scenie.
 • mł. insp. Daniel Głowacz
 • Podinsp. Joanna Lazar.
 • Młodzież na scenie.
 • Młodzież na scenie.
 • Jedna z grup przed występem.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.27 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.91 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.83 MB)

Powrót na górę strony