Wiadomości

Wielkanocne spotkanie

Data publikacji 24.03.2016

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, wczoraj w katowickiej komendzie odbyło się spotkanie kierownictwa garnizonu policji województwa śląskiego. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej i władz samorządowych województwa. Wszyscy zaproszeni mieli okazję złożyć sobie życzenia i usiąść wspólnie przy symbolicznym wielkanocnym stole.

Gospodarzem spotkania był p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych naszego województwa: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Rączka, Komendant Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej płk sg Jacek Gartman, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk. Marek Lebek, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Krzysztof Radwan, p.o. Zastępcy Dyrektora Izby Celnej w Katowicach nadkom. Sławomir Musiał, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta oraz przedstawiciele współpracujących z policją organizacji i podmiotów, policyjnych związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi województwa śląskiego, a także naczelnicy wydziałów katowickiej komendy wojewódzkiej. W świątecznej uroczystości udział wziął również Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek.

Nad duchową oprawą uroczystości czuwał kapelan KWP w Katowicach ksiądz Marek Brewko, który wygłosił kilka słów o osobistym przeżywaniu Świąt Wielkanocnych. Następnie zgromadzeni goście złożyli sobie życzenia i symbolicznie dzielili tradycyjny wielkanocny poczęstunek.

  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
  • spotkanie wielkanocne
Powrót na górę strony