Wiadomości

Uroczyste otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Data publikacji 07.03.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wraz z pełniącym obowiązki Komendanta Głównego Policji mł.insp. Andrzejem Szymczykiem wzięli udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Wcześniej Minister spotkał się z policyjnymi negocjatorami, spottersami i sportowcami. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Kompania Honorowa śląskiej policji.

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku po remoncie i termomodernizacji budynku. Przed uroczystością Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz p.o. Komendanta Głównego Policji mł.insp. Andrzej Szymczyk, spotkali się na Stadionie Miejskim w Rybniku z negocjatorami, spottersami i sportowcami. Gospodarzem tego spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Podczas swojego wystąpienia Minister podziękował za zaproszenie na spotkanie z policjantami, którzy stanowią o bezpieczeństwie podczas imprez masowych, głównie sportowych. Podkreślił również rolę spottersów, którzy współpracując ze środowiskami kibicowskimi, przyczyniają się do osiągnięcia bezpieczeństwa na stadionach, gdzie bardzo często przychodzą całe rodziny.

Po spotkaniu, Minister Mariusz Błaszczak, udał się na uroczystość otwarcia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, która rozpoczęła się od złożenia meldunku Panu Ministrowi, przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Po przywitaniu się Pana Ministra ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z gośćmi, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrała hymn państwowy.

Następnie Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski, powitał i przedstawił przybyłych na uroczystość gości. W swoim przemówieniu omówił zakres modernizacji komendy oraz koszty inwestycji. Zwrócił uwagę, na poprawę warunków i komfort pracy policjantów oraz pracowników policji. Podkreślił również, że poprawę warunków odczują także mieszkańcy miasta, ponieważ budynek dostosowano do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz stworzono pokój dla interesantów mieszczący się na parterze.

Po wystąpieniu szefa rybnickich stróżów prawa, nastąpił moment otwarcia siedziby Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Symboliczną wstęgę przecięli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski.

Aktu poświęcenia siedziby Komendy Miejskiej Policji w Rybniku dokonał kapelan śląskiej policji ks. Joachim Gondro.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejszy dzień jest jednym z ważniejszych dla naszego województwa. Do policjantów rybnickiej komendy skierował słowa: „Państwa zaangażowanie, Państwa trud, Państwa praca, decyduje o tym, czy obywatele tego terenu czują się bezpiecznie. Tak, aby mogli bezpiecznie wracać do swoich domów, do swoich rodzin”. Na koniec życzył, aby zmodernizowany budynek KMP w Rybniku, służył przede wszystkim obywatelom miasta, a pracującym w nim policjantom i pracowaniom dawał wiele satysfakcji.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, w trakcie swojego przemówienia, zwrócił uwagę na to, że rybniccy policjanci i pracownicy komendy w końcu mogą funkcjonować w takich warunkach lokalowych, na jakie zasługują, patrząc przez pryzmat wyników ich służby i pracy, a także opinii i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Zwrócił również uwagę na otwartość policji: „My dzisiaj nie widzimy tutaj płotów, nie widzimy krat w oknach, jesteśmy otwarci i chcemy być bliżej ludzi. Chcemy pomagać, chcemy służyć, chcemy każdego dnia zapewniać tę jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, potrzebę bezpieczeństwa". Na zakończenie życzył rybnickim policjantom, aby w realizacji tego celu, mieli nieustającą satysfakcję.

Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, mówił o zmianach zachodzących w polskiej policji, w tym w policji śląskiej, zwracając uwagę na właściwe zaplecze logistyczne dla policjantów, służące przede wszystkim mieszkańcom miasta.

W czasie swojego przemówienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak mówił, że „to ważny dzień, kiedy polska policja staję się bardziej otwarta dla obywateli, kiedy polska policja staje się bardziej sprawna w sensie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Osiągnięciu tych celów służy otwarcie komendy policji w Rybniku”.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień, dowódca uroczystości dokonał odprowadzenia Orkiestry KWP w Katowicach oraz Kompanii Honorowej wraz ze sztandarem KWP w Katowicach i Pododdziału Policji KMP w Rybniku. Następnie złożył meldunek o zakończeniu uroczystości Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prace remontowe rybnickiej komendy rozpoczęły się w sierpniu 2013 roku. Budynek nadbudowano o dwie nowe kondygnacje z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z sanitariami i pomieszczeniami pomocniczymi, wykonano pełną modernizację wraz z rozbudową wszystkich instalacji w istniejących budynkach. Wykonano termoizolację wszystkich budynków, dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na szatnie, zmodernizowano wybieg dla psów wraz z częściową wymianą kojców i wyposażeniem w nowe budy dla psów. Inwestycja obejmowała również montaż wiaty myjni samochodowej, wykonanie dróg, parkingów i chodników wraz z nową organizacją ruchu przed budynkiem, wykonanie nowej nawierzchni na placu wewnętrznym, a także wykonanie ogrodzenia terenu Komendy. Nastąpiło również dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Modernizację przeszła również strefa wejściowa. Zmieniła się nie tylko kolorystyka budynku, ale i jego otoczenie. Pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym logo i tablice informacyjne. Koszt termomodernizacji obiektu wyniósł ponad 18 mln zł. Takiego remontu budynek rybnickiej komendy nie przechodził od początku swojego funkcjonowania.
Komenda Miejska Policji dołączyła do kilkudziesięciu obiektów w całym kraju, wyremontowanych w ramach programu standaryzacji jednostek. Ponad 400 osób - policjanci i pracownicy cywilni mogą się cieszyć bardzo nowoczesnym obiektem.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.65 MB)

Powrót na górę strony