„Dylematy praw człowieka w działaniach Policji” - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

„Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”

Data publikacji 11.12.2015

Wczoraj w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbył się panel dyskusyjny pod nazwą „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiej Policji, kadra naukowa UŚ, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, mediów oraz studenci.

Konferencja „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”odbyła się wczoraj w godzinach 10.00 do 13.30 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zorganizował ją Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek wspólnie z prof. dr hab. Barbarą Mikołajczyk z tamtejszego wydziału oraz przy udziale przedstawicieli Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Panel dyskusyjny zainaugurował Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab Czesław Martysz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Andrzej Szymczyk. Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z przypadającymi 10 grudnia obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Policjanci uczestniczący w panelu dyskusyjnym byli nie tylko słuchaczami, ale występowali także w roli prelegentów. Podczas spotkania mundurowi omówili ochronę paw człowieka w ramach wykonywanych przez policję obowiązków służbowych. Wykładowcy podkreślili, jaką rolę pełni policja w społeczeństwie, jakie wyzwania w tematyce praw człowieka towarzyszą policjantom w codziennej służbie oraz jakie komórki w policji zajmują się kontrolą i nadzorem nad przestrzeganiem praw obywateli w kontakcie z policją. Swój wykład poprowadzili m.in. przedstawiciele BSW, Wydziału Kontroli KWP w Katowicach oraz Sekcji Psychologów. Katalog praw człowieka, ich ograniczenia oraz współczesne problemy natury prawnej omówili pracownicy naukowi WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Swoje prezentacje przedstawili również przedstawiciele RPO, mediów oraz koła studenckiego.W wydarzeniu wzięli udział oprócz mundurowych i zaproszonych gości także studenci wydziału, którzy wysłuchali wykładów i wzięli udział w dyskusji. 

 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
 • „Dylematy praw człowieka w działaniach Policji”
Ładowanie odtwarzacza...