Wiadomości

Podsumowanie badań nowej koncepcji pracy dzielnicowych

Data publikacji 02.11.2015

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja będąca podsumowaniem badań dotyczących nowej koncepcji pracy dzielnicowych. W konferencji uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą insp. Romanem Rabsztynem, policjanci nadzorujący pracę pionu prewencyjnego w śląskim garnizonie, a także profesor Jadwiga Stawnicka oraz mgr Aleksandra Dulko-Marczak, które zaprojektowały i przeprowadziły ewaluację projektu.

Pilotaż nowej koncepcji pracy dzielnicowych prowadzony był od lipca 2014 do czerwca 2015 roku. Brały w nim udział trzy jednostki garnizonu śląskiego: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, Komenda Miejska Policji w Żorach i Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.

Głównymi założeniami pilotażu były:

 • dbanie przez dzielnicowego o bezpieczeństwo mieszkańców i spędzanie jak najwięcej czasu służby w obchodzie swojego rejonu służbowego,
 • rozpoznanie, diagnoza oraz rozwiązywanie problemów mieszkańców leżących w kompetencji policji, jako jedno z głównych zadań dzielnicowego,
 • nawiązywanie i budowanie przez dzielnicowego właściwych relacji z mieszkańcami,
 • dzielnicowy jako "źródło informacji" o rejonie służbowym pod względem osobowym i terenowym,
 • nawiązywanie przez dzielnicowego kontaktów z instytucjami oraz osobami zainteresowanymi bezpieczeństwem.

Pilotaż miał za zadanie sprawdzić założenia przyjętych rozwiązań. Pod koniec jego realizacji profesor Jadwiga Stawnicka oraz mgr Aleksandra Dulko-Marczak zaprojektowały i przeprowadziły ewaluację projektu nowej koncepcji pracy dzielnicowych, nad którym patronat objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk. Wynik przeprowadzonych badań potwierdził słuszność przyjętych kierunków zmian. Będą one dotyczyły również zmian organizacyjnych w policyjnych jednostkach.

Dzisiejsza konferencja była podsumowaniem przeprowadzonych badań i okazją do wymiany spostrzeżeń.

 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
 • Konferencja podsumowująca badania nad nową koncepcją pracy dzielnicowych
Powrót na górę strony