Wiadomości

Wojewódzka Konferencja "Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki"

Data publikacji 29.10.2015

Wczoraj, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, odbyła się konferencja "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki". Przedsięwzięcie, którego współorganizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zrealizowano w trakcie trwającej kampanii, współfinansowanej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oprócz kierownictwa oraz ekspertów Śląskiej Policji, w wydarzeniu uczestniczyli policjanci z jednostek terenowych, a także powiatowi koordynatorzy ds. uzależnień.

Konferencja zorganizowana została w trakcie trwającej Kampanii Społecznej Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Adresowana była do nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, koordynatorów i członków gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, pedagogów, wychowawców, opiekunów, pielęgniarek, koordynatorów szkolnych i powiatowych programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?" oraz partnerów projektu, w tym policjantów.

Uczestników konferencji przywitała Bożena Borowiec, sprawująca urząd Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urszula Mendera-Bożek, piastująca stanowisko Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wśród prelegentów wystąpili natomiast:: st. asp. Janina Wręczycka z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach, Marta Struzik z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a także dr Krzysztof Wojcieszek - adiunkt PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

We wczorajszym wydarzeniu uczestniczył również insp. Roman Rabsztyn - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz podinsp. Dawid Kaszuba - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach.

  • Konferencja pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki" zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
  • Konferencja pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki" zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
  • St.asp. Janina Wręczycka z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach
  • Marta Struzik z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Uczestnicy Konferencji pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki"
  • Organizatorzy Konferencji pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki"
  • Bożena Borowiec sprawująca urząd Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urszula Mendera-Bożek piastująca stanowisko Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  • Uczestnicy Konferencji pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki"
  • Uczestnicy konferencji pt. "Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki"
Powrót na górę strony