Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji - Policja Śląska

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Pl. Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

tel: 47 85 572 00, 47 85 572 55
fax: 47 85 572 44

komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 17.00

Więcej