Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji - Policja Śląska

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5

42-100 Kłobuck

tel: 47 85 822 00, 47 85 822 55
fax: 47 85 822 44

komendant@klobuck.ka.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00

Więcej