Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji - Policja Śląska

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komenda Miejska Policji w Bytomiu

ul. Powstańców Warszawskich 74

41-902 Bytom

tel: 47 85 332 66, 47 85 332 55
fax: 47 85 332 44

komendant@bytom.ka.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek w godz. 13.30 - 16.30

Więcej