Policyjni antyterroryści zabezpieczają COP24

W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwającego w Katowicach 24 Szczytu Klimatycznego ważną rolę odgrywają policyjni antyterroryści. Ich podstawowym zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Policjanci zajmują się m.in. kontrolą miejsc pobytu uczestników konferencji klimatycznej oraz pojazdów, którymi poruszają się zagraniczne delegacje.

Nad bezpieczeństwem uczestników COP24 oraz mieszkańców Katowic w dzień i w nocy czuwają policjanci różnych komórek organizacyjnych policji. Wielu z nich możemy zobaczyć, gdy patrolują ulice, kierują ruchem drogowym czy służą pomocą osobom, które jej potrzebują. To jednak zaledwie część przedsięwzięcia związanego z policyjnym zabezpieczeniem szczytu klimatycznego. Oprócz tego, co widzimy, za jego prawidłowym przebiegiem stoi całe zaplecze sztabowe, logistyczne i informatyczne. W tym miejscu warto także podkreślić rolę, jaka pełnią policyjni antyterroryści podczas zabezpieczenia tego wydarzenia. 

Policyjni komandosi mają za zadanie przede wszystkim zapobiegać zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Podczas konferencji klimatycznej realizują rożnego rodzaju zadania, polegające m.in. na obserwacji i kontroli miejsc pobytu oraz zakwaterowania uczestników. Mundurowi każdorazowo sprawdzają pojazdy, którymi przemieszczają się delegacje pod kątem pirotechnicznym. Są wszędzie tam, gdzie może zaistnieć realne zagrożenie osób podlegających ochronie. Natomiast ich działania rozpoczęły się już dużo wcześniej, zanim szczyt klimatyczny na dobre ruszył. Przypomnijmy, że policyjni pirotechnicy m.in. z katowickiego SPAP-u sprawdzali obiekty, w których odbywać się będą spotkania delegatów, po czym przekazali je organizatorowi.

Zabezpieczenie 24 Szczytu Klimatycznego w Katowicach należy do największych policyjnych operacji w ostatnich latach. Do tak skomplikowanego przedsięwzięcia skrupulatnie przygotowywali się także policyjni antyterroryści. Liczne szkolenia i ćwiczenia obejmowały m.in. współdziałanie zespołów bojowych w działaniach kontrterrorystycznych przy wykorzystaniu śmigłowca, strzelanie dynamiczne, działania ratunkowe oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego. Część szkoleń odbywała się w specjalistycznych lub bardzo trudnych warunkach, m.in. na placu strzelań w Krupskim Młynie, gdzie dokonywano kontrolowanych detonacji ładunków oraz  w podziemiach kopalni "Guido", gdzie ćwiczyli etatowi i nieetatowi pirotechnicy z kraju.

 

Autor zdjęć: asp. sztab. Michał Piątek

 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
 • Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji zabezpieczający Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach
Powrót na górę strony