Holenderskie policjantki na konferencji w Sosnowcu - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Holenderskie policjantki na konferencji w Sosnowcu

Data publikacji 15.09.2017

Wczoraj w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja, której przedmiotem były zagadnienia z zakresu handlu ludźmi. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach programu współpracy Policji polskiej i holenderskiej „Twoje Bezpieczeństwo - Nasza Sprawa. Praca w Holandii”. W konferencji wzięli udział zarówno policjanci, pracownicy instytucji i osoby, które mogą być zainteresowane wyjazdem do pracy w Holandii.

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu zgłosiła swój akces i została włączona w realizację projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa. Praca w Holandii” ukierunkowanego na zapobieganie handlowi ludźmi oraz przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. W ramach powyższego przedsięwzięcia wczoraj w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja. Jej prelegentkami były przedstawicielki policji holenderskiej Irena de Ruig, przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej Policji garnizonu Oost Nederland oraz Dorota Dines z garnizonu Haaglanden. Podczas wykładu i panelu dyskusyjnego przekazywały one najważniejsze informacje, wskazówki i dobre praktyki zarówno zaproszonym policjantom i przedstawicielom instytucji, jak i osobom, które noszą się z zamiarem wyjazdu do pracy w Holandii. Przybliżyły zjawisko handlu ludźmi w różnych jego aspektach, wskazały podstawowe uprawnienia, jakie w ich kraju przysługują pracownikowi oraz sposoby w jaki można ich dochodzić. Słuchaczami konferencji w jej pierwszej części byli policjanci (w szczególności policjanci dzielnicowi, którzy zdobytą wiedzę wykorzystywać i przekazywać będą podczas spotkań i debat z mieszkańcami), grono pedagogiczne Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, pracownicy i podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, pracownicy i interesanci Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, przedstawiciele placówek oświatowych, osoby bezrobotne oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Druga część spotkania adresowana była już wyłącznie do policjantów i pracowników instytucji mających styczność ze zjawiskiem handlu ludźmi, a traktowała o metodach i sposobach identyfikacji i zwalczania tego zjawiska. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 170 osób. Partnerami Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którzy wspomogli realizację projektu byli Urząd Miejski w Sosnowcu i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.