Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie po 1990 roku