Akcje i Kampanie Społeczne

Wylogowani

Powszechny dostęp do Internetu oraz jego potencjał sprawiają, że stał on się nieodłącznym elementem życia społecznego, rozrywki, pozyskiwania wiedzy czy zrobienia zakupów. Obserwując prowadzone w tej tematyce badania, statystycznie to młodzież jest najaktywniejszą grupą społeczną korzystającą

z Internetu. Niesie to dla młodych ludzi konsekwencje wynikające z braku wystarczającej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, ryzykowanymi zachowaniami w sieci, a przede wszystkim możliwością uzależnienia się od świata wirtualnego i jego pokus. Dodatkowo, panująca w kraju i na świecie pandemia wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że niezbędnym stało się korzystanie ze środków elektronicznego przekazu, zarówno w pracy, edukacji jak i życiu codziennym.

W związku z powyższym dzięki wspólnej inicjatywie policjantów katowickiej komendy wojewódzkiej, pszczyńskiej oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie 17 grudnia 2020 roku ruszyło wspólne przedsięwzięcie – kampania społeczna pn. „Wylogowani”. Głównym założeniem kampanii jest zachęcenie do refleksji nad tym ile czasu i w jaki sposób spędzamy w wirtualnym świecie. Ponadto skupia się ona między innymi na prawnych aspektach życia w sieci, poruszając również inne, ważne tematy społeczne jak osamotnienie, izolację, zmęczenie, pogorszenie relacji z rodziną i znajomymi czy odrzuceniem dawnych zainteresowań, to co jest też ceną jaką płacimy za nadmierne używanie komputerów i telefonów.

Podstawą działań w ramach kampanii będą spotkania dla pracowników oświaty oraz młodzieży w sposób tradycyjny lub online co jest uzależnione od sytuacji związanej z panującą epidemią SARS-CoV-2 oraz dalsze produkcje filmowe obrazujące zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania Internetu.

 


 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.92 MB)

Pobierz plik (format mp3 - rozmiar 1.42 MB)

Powrót na górę strony