Akcje i Kampanie Społeczne

Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego prowadzą kampanię społeczną „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj” adresowaną do młodzieży 7-8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół  ponadpodstawowych

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn upatrywać się należy między innymi w gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Zmiany kulturowe doprowadziły do erozji systemu wartości etycznych i norm moralnych a to pociągnęło za sobą lawinowy wzrost osób sięgających po środki psychoaktywne. Obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych, a dotyka to głównie młodzieży. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych dla nich zachowań. Zdarza się, że niestety zaczynają eksperymentować z używkami. W związku z tym, że zagrożenie dzieci
i młodzieży substancjami odurzającymi jest szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem, w Wydziale Prewencji KWP w Katowicach powstał pomysł realizacji kampanii społecznej adresowanej w szczególności do dorastającej młodzieży, która w obecnych czasach ma dostęp do różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, a będąc już pełnoletnia ma szczególnie ułatwiony dostęp do alkoholu.

Kampania ma na celu promocję zdrowego – wolnego od uzależnień trybu życia, jak również kształtowanie u młodych ludzi umiejętności dokonywania właściwego wyboru postępowania w sytuacjach trudnych. To ich decyzja będzie miała znaczący wpływ na przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

W ramach opisywanej inicjatywy organizowane są konkursy, różnego rodzaju spotkania z młodzieżą, konkursy oraz imprezy plenerowe. W ramach kampanii powstał również spot promujący podejmowanie dobrych decyzji.

 

 

 

Powrót na górę strony