Charytatywny koncert "Śląskie - Ukrainie" połączony z galą 10-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

W Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty koncert charytatywny "Śląskie - Ukrainie" oraz gala jubileuszowa z okazji 10-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Uroczystości przyświecał szczytny cel, jakim była zbiórka funduszy na rzecz objętej wojną Ukrainy. Wydarzenie zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wczorajszej uroczystości przyświecał wyjątkowo szczytny cel - zbiórka funduszy dla obywateli Ukrainy. Za zgromadzone środki zostaną zakupione m.in. namioty, łóżka i koce, które trafią do zespołów interwencyjnych powołanych przez Rząd Ukrainy w ramach Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia do likwidacji skutków wojny. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. 

Pierwszym z punktów gali było wręczenie odznaczeń państwowych, medali  oraz wyróżnień dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Akademii WSB. Odznaczenia – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wręczyła osobom wyróżnionym Pani Magdalena Szewczuk-Szturc - Dyrektor Wydziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: prof. Marcin Lis, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI: prof. Joanna Kurowska-Pysz, prof. Marek Sitarz i dr Krzysztof Wrana.  BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI: dr Krzysztof Czupryna, dr Mateusz Grzesiak, dr Grzegorz Kądzielawski, prof. Olga Nowotny-Czupryna, dr Magdalena Kot-Radojewska, prof. Robert Socha i Pan Paweł Urgacz.

Następnie w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka,  Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli wręczył Wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr Edyta Nowak-Żółty, prof. Jerzy Kochanowicz, prof. Ryszard Szynowski i dr Michał Szyszka.

Kolejnym punktem gali był wręczenie  Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaki, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, wręczył Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusza Iskanin - Członek doraźnej Komisji "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: prof. Joanna Kurowska – Pysz, prof. Eugenia Rostańska, prof. Marek Sitarz i prof. Marek Walancik.

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia oraz statuetki „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa” oraz „Edukatora dla bezpieczeństwa”. Laureatami tych prestiżowych nagród są osoby zaangażowane w działania na rzecz promowania otwartości na poznawanie i zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie przyjaznych relacji. Tytuł oraz statuetkę „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa”, za profesjonalizm, umiędzynarodowienie, jakość i idę powszechności edukacji dla bezpieczeństwa, otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za pasję edukacyjną na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, rozwiązania ogólnopolskie w profilaktyce i zapobieganiu przestępczości, otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Następnie Szef śląskiego garnizonu Policji wręczył podziękowania i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych gości, którzy swoją postawą i działaniem mieli wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie śląskiego garnizonu Policji.

Na tym zakończyła się oficjalna część gali. Jednak głównym punktem wydarzenia był charytatywny koncert Śląskie – Ukrainie". Na deskach Filharmonii Śląskiej - miejscu wielu występów wybitnych artystów sceny krajowej i międzynarodowej – pojawili się muzycy Orkiestry komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dołączyli do nich wspaniali artyści, którzy tego wieczoru występowali wraz z orkiestrą: Justyna Hubczyk – Piechota, Marcin Jajkiewicz oraz Michał Budzich. Artyści i policyjni muzycy wykonali wiele utworów, przenosząc uczestników gali w świat muzyki.

W trakcie koncertu lektor nawiązał do obecnej dramatycznej sytuacji na Ukrainie spowodowanej napaścią Rosji. 24 lutego 2022 roku oczy całego świata zostały skierowane na naszych wschodnich sąsiadów i ich bohaterską postawę obronną. Śląscy policjanci na czele ze wspaniałym muzykiem policyjnej orkiestry Pawłem Smorągiem przygotowali utwór „Obejmij mnie”. W trakcie jego wykonania wyświetlono teledysk obrazujący zaangażowanie służb, a także innych podmiotów, które wspierają ukraińskich uchodźców.

 

 

 

 • Na zdjęciu widoczne statuetki z napisem policja i logiem.
 • Na zdjęciu policjantka w mundurze wyjściowym nowego typu, trzymające w ręce tacę z wstążkami w barwach Ukrainy
 • Scena Filharmonii Śląskiej. Na scenie znajduje się rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Katowicach oraz konferansjerzy.
 • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, przemawiający na scenie Filharmonii Śląskiej.
 • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, przemawiający na scenie Filharmonii Śląskiej.
 • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, przemawiający na scenie Filharmonii Śląskiej.
 • Wręczenie medali na scenie filharmonii
 • Wręczenie medali na scenie filharmonii
 • Wręczenie medali na scenie filharmonii
 • Na zdjęciu widoczni wyróżnieni Brązowym Medalem za długoletnią służbę. Osoby stoją na scenie Filharmonii Sląskiej.
 • Konferansjerzy koncertu Śląskie-Ukrainie.
 • Na zdjęciu rektor WSB wręczająca statuetkę ,,Edukator dla bezpieczeństwa" Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi.
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Na scenie odznaczony Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi oraz rektor WSB.
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Na scenie Amfiteatru Śląskiego wyróżnieni statuetkami ,,Edukator dla bezpieczeństwa"
 • Wręczenie wyróżnień podczas uroczystej gali
 • Na zdjęciu widoczni wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu widoczni artyści oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu widoczna Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu widoczny solista oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu wnętrze Filharmonii Śląskiej podczas koncertu Śląskie-Ukrainie.
 • Na zdjęciu scena Filharmonii Śląskiej podczas koncertu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.41 MB)

Nagranie audio 20220629_082106.m4a

Pobierz plik 20220629_082106.m4a (format mp3 - rozmiar 3.48 MB)

Powrót na górę strony