Kierownictwo Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach - Kierownictwo - Policja Śląska

Kierownictwo

Kierownictwo Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach

 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego
mł. insp. mgr Piotr Kapuśniak

 

Z-ca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego
podinsp. mgr inż. Mariusz Nagacz

 

Kierownik Sekcji Biologii
podinsp. mgr Marek Kościelny

 

Kierownik Sekcji Chemii
podinsp. mgr Piotr Warot

 

Kierownik Sekcji Daktyloskopii
nadkom. mgr inż. Michał Moreń

 

Kierownik Sekcji Dokumentów
podinsp. mgr Ewa Pięciorek

     

Kierownik Sekcji Mechanoskopii i Balistyki
podinsp. mgr inż. Tomasz Szynawa

 

Kierownik Sekcji Fotografii i Technik Audiowizualnych
podinsp. mgr Sebastian Białas

 

Kierownik ds. Jakości
podinsp. Paweł Wierzchowski

 

Zastępcy Kierownika ds. Jakości
podkom. Agnieszka Grzanka
mł. asp. Witold Dziekan