Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie

SIERŻANT SZTABOWY SIWCZYK ANDRZEJ

10.02.1959 - 13.06.1999

Dowódca drużyny Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach

Służbę w Policji rozpoczął 16 marca 1988 r. W Komisariacie Kolejowym Milicji Obywatelskiej w Gliwicach. W 1989 r., ukończył kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia MO w Katowicach.

Zdjęcie w kolorze czarnym i białym przedstawiające zmarłego policjanta

Od 1990 r., pełnił służbę na stanowisku starszego asystenta w referacie operacyjno-rozpoznawczym Komisariatu Kolejowego Policji w Gliwicach. Ostatnio pracował na stanowisku dowódcy drużyny pogotowia policyjnego i patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach.

Sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk, wykonując obowiązki wykazywał profesjonalizm, wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Był dobrym, skutecznym policjantem. Cieszył się uznaniem współpracowników i przełożonych. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

W dniu 13 czerwca 1999 r., Udając się na interwencję porządkową przeciwko agresywnie zachowującej się grupie kibiców, biegnąc ul. Raciborską, niespodziewanie upadł i stracił przytomność. Mimo podjęcia pomocy medycznej przez lekarza pogotowia ratunkowego policjant zmarł na zawał serca.

Powrót na górę strony