Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie

SIERŻANT SZTABOWY SIWCZYK ANDRZEJ

10.02.1959 - 13.06.1999

Dowódca drużyny Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 16 MARCA 1988 R. W KOMISARIACIE KOLEJOWYM MILICJI OBYWATELSKIEJ W GLIWICACH. W 1989 R. UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY W OŚRODKU SZKOLENIA MO W KATOWICACH.

OD 1990 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKU STARSZEGO ASYSTENTA W REFERACIE OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYM KOMISARIATU KOLEJOWEGO POLICJI W GLIWICACH. OSTATNIO PRACOWAŁ NA STANOWISKU DOWÓDCY DRUŻYNY POGOTOWIA POLICYJNEGO I PATROLOWANIA KOMISARIATU VI POLICJI W GLIWICACH.

SIERŻANT SZTABOWY ANDRZEJ SIWCZYK, WYKONUJĄC OBOWIĄZKI WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM, WYRÓŻNIAŁ SIĘ ODWAGĄ I ZDECYDOWANIEM W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. BYŁ DOBRYM, SKUTECZNYM POLICJANTEM. CIESZYŁ SIĘ UZNANIEM WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZEŁOŻONYCH. ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY I NAGRADZANY.

W DNIU 13 CZERWCA 1999 R., UDAJĄC SIĘ NA INTERWENCJĘ PORZĄDKOWĄ PRZECIWKO AGRESYWNIE ZACHOWUJĄCEJ SIĘ GRUPIE KIBICÓW, BIEGNĄC UL. RACIBORSKĄ, NIESPODZIEWANIE UPADŁ I STRACIŁ PRZYTOMNOŚĆ. MIMO PODJĘCIA POMOCY MEDYCZNEJ PRZEZ LEKARZA POGOTOWIA RATUNKOWEGO POLICJANT ZMARŁ NA ZAWAŁ SERCA.

Powrót na górę strony