Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie

SIERŻANT MAŁOWSKI DARIUSZ

9.06.1969 - 08.09.1993

Policjant Posterunku Policji Lokalnej w Niedobczycach Komendy Rejonowej Policji w Rybniku

Służbę w Policji rozpoczął 3 sierpnia 1989 r. Jako kursant oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W latach 1991-1993 zajmował kolejno stanowiska: policjanta kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania komendy rejonowej policji Rybniku oraz policjanta posterunku policji lokalnej w Niedobczycach Komendy Rejonowej Policji w Rybniku.

Zdjęcie w kolorze czarnym i białym przedstawiające zmarłego policjanta

W dniu 4 marca 1992 r., ukończył kurs podstawowy w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Policji w Katowicach.

Sierżant Dariusz Małowski w trakcie czteroletniej służby był pozytywnie oceniany przez przełożonych. Za nienaganną postawę i osiągnięcia był wyróżniany nagrodami pieniężnymi i urlopami nagrodowymi. Zdyscyplinowany, sumienny i koleżeński, w działaniach odznaczał się odwagą i zdecydowaniem.

Dnia 6 września 1993 r. Podczas pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym, w trakcie kontroli drogowej został potrącony przez samochód osobowy, którego kierowca nie zachował należytej ostrożności podczas manewru omijania. Funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Awansowany pośmiertnie przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stopień sierżanta policji.

Powrót na górę strony