Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie

PODKOMISARZ BARTOSIK TADEUSZ

2.03.1970 - 28.01.2006

Dowódca drużyny w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

SŁUŻBĘ W POLICJI PEŁNIŁ OD 3 LISTOPADA 1989 R. W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH, ZAJMUJĄC KOLEJNO STANOWISKA: KURSANTA, POLICJANTA, STARSZEGO POLICJANTA I - OSTATNIO - DOWÓDCY DRUŻYNY AUTOMATYCZNEJ WYRZUTNI GAZÓW ŁZAWIĄCYCH. KURS PODSTAWOWY ODBYŁ W 1992 R. W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI W KATOWICACH, NATOMIAST ROK PÓŹNIEJ UKOŃCZYŁ KURS PODOFICERSKI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU.

SWÓJ WOLNY CZAS SPĘDZAŁ CZĘSTO WŚRÓD KOLEGÓW POLICJANTÓW, REALIZUJĄC ŻYCIOWĄ PASJĘ MUZYCZNĄ - BYŁ INSTRUMENTALISTĄ W ORKIESTRZE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH.

28 STYCZNIA 2006 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ PATROLOWĄ PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W CHORZOWIE. ZGINĄŁ W KATASTROFIE BUDOWLANEJ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KATOWICKICH, PRZYGNIECIONY METALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU.

POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA STOPIEŃ PODKOMISARZA.

Powrót na górę strony